Beheer Oostvlietpolder overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap

Gepubliceerd: 25 april 2012 | Tags: , ,

Een deel van de werkzaamheden is de afgelopen maanden uitgevoerd. Na het broedseizoen wordt de herinrichting voltooid. 

OostvlietpolderHet Zuid-Hollands Landschap heeft de Oostvlietpolder in beheer gekregen van de gemeente Leiden. Op donderdag 19 april werd met de ondertekening van het convenant het beheer van het bijna 60 hectare grote veenweidegebied aan het ZHL door de Leidse wethouder Frank de Wit (Milieu) overgedragen. 

Bijzonder stukje veenweidelandschap

De Oostvlietpolder is gelegen tussen het recreatiegebied Vlietland en de provinciale weg N206. In opdracht van de gemeente Leiden wordt dit gebied heringericht tot een plek waar recreanten dichtbij de stad kunnen genieten van een bijzonder stukje veenweidelandschap. Wethouder De Wit: “We zijn met verschillende potentiële beheerders in gesprek geweest, maar we hadden het meeste vertrouwen in het Zuid-Hollands Landschap. Zij hebben de deskundigheid, de ervaring en meer dan 50.000 leden, waaronder veel Leidenaren. In een uniek vogelweidegebied kan je niet zomaar 2 keer per jaar het gras maaien. Dat vraagt om deskundigheid en zorgvuldigheid. Het wordt een prachtig gebied. Er komt niet alleen een fietspad maar er komen ook vlonders om de sloten over te steken, vogelkijkschermen maar ook bijvoorbeeld een grote boomgaard”.

Het Zuid-Hollands landschap is trots op het vertrouwen dat is uitgesproken. In het enkele jaren geleden heringerichte natuur- en recreatiegebied polders Poelgeest, iets ten noorden van Leiden heeft de stichting laten zien dat waardevolle natuur en recreatie goed samengaan.

“Voor het Zuid-Hollands Landschap is dit heel belangrijk”, vertelt Michiel Houtzagers. “Ons streven is om zoveel mogelijk inwoners van onze provincie op een eenvoudige manier in contact te brengen met de natuur. De Oostvlietpolder is hier een Gruttoprachtig voorbeeld van. In deze tijd van het jaar kun je er genieten van de vele weidevogels. Er broeden nu nog zo’n 20 paar grutto. Door een weidevogelvriendelijk beheer hopen we dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Dat is belangrijk, want landelijke gaat het heel slecht met de ‘koning der weidevogels’.”

De specifieke kennis en ervaring die het Zuid-Hollands Landschap al bijna 80 jaar heeft met het beheren van veenweidegebieden, was een belangrijk argument van de gemeente Leiden om het beheer van de Oostvlietpolder voor de komende 30 jaar aan het Zuid-Hollands Landschap toe te vertrouwen.

De Oostvlietpolder is nu nog niet toegankelijk. Daar zijn recreanten welkom als de herinrichting is afgerond. De werkzaamheden liggen momenteel stil in verband met het broedseizoen. Het gebied is wel te overzien vanaf de Vlietweg.

Deel dit artikel met vrienden, familie en kennissen

3 reacties tot nu toe.

 1. J.Hopman Vlietweg 76 2323 LG Leiden zegt:

  Geachte mijnheer/mevrouw,
  Als bewoner van de Vlietweg,grenzend aan het gebied de Oostvlietpolder,ben ik blij dat de St ZHLandschap het beheer gaat uitvoeren over deze 60 ha.
  Het is een prachtig gebied en vooral als weidevogelbeschermer ben ik blij met de herinrichting van het gebied.
  Wel rijst er bij mij een vraag die ik u graag wil voorleggen:
  Dat het gebied een belangrijke plek is voor de bodembroeders als kievit,grutto en tureluur is duidelijk,al vele decennia is dit voor deze vogels een broedplaats.
  Dat deze bodembroeders erg veel last hebben van predatie is ook algemeen bekend.Elke dag zie ik dat er ontzettend veel kraaien in deze polder zijn en in het voorjaar heb ik ook al vele malen gezien dat de kraaien op een brutale en geraffineerde manier nesten uithalen en kuikens roven.
  Mijn vraag is of er ook een actief beleid is mbt de bestrijding van predatoren,met name de kraaien. Dit zou het broedresultaat erg positief beinvloeden. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
  Met vriendelijke groeten,
  Jan Hopman.

  • Geachte heer Hopman,

   Door vakantie ben ik nu pas in de gelegenheid uw vraag te beantwoorden. Mijn excuses hiervoor.

   Wij voeren geen actief beleid om predatoren van weidevogels te bestrijden. We willen ervoor zorgen dat er een sterke populatie weidevogels ontstaat die gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat predatoren op afstand blijven. Dit zal voor de Oostvlietpolder inderdaad een forse inspanning voor de vogels zijn, omdat de aangelegen bossen voor voldoende predatoren zorgen.

   Ik ga ervan uit dat u zo voldoende bent geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   (Namens)
   Maarten van der Valk
   Regiohoofd Kuststreek

 2. J.Hopman Vlietweg 76 2323 LG Leiden zegt:

  Geachte heer vd Valk,
  Bedankt voor uw reactie.
  Hoewel ik de deskundigheid van de Stichting Zuidhollands Landschap hoog acht denk ik toch dat uw visie op het versterken van de weidevogelstand geen realistische is.
  Door het aantal kraaien,die zich sterk uitbreiden ,juist door de broedgelegenheid in het aangrenzende bos,zal de weidevogelstand juist afnemen.Dit geldt overigens ook voor de andere bodembroeders en hazen.
  Ik ben dan ook benieuwd hoe u” er voor wilt zorgen” dat er een sterke populatie weidevogels ontstaat.
  Nestbescherming etc zal geen invloed hebben op predatie door kraaien,waarschijnlijk zelfs een slechte invloed.
  Als u,zoals u aangeeft,de filosofie hanteert van de “survival of the fittest”dan ben ik bang dat de kraaien de “fittest”zullen zijn.
  Ik hoop van harte dat u wilt overwegen toch wat aan de kraaien te doen hoewel ik me realiseer dat dit in een recreatiegebied erg lastig kan zijn.
  Ik ben benieuwd naar uw reactie,
  Met vriendelijke groeten,
  Jan Hopman.


captcha

Typ a.u.b. de tekens over.