Actuele berichten

670.000 euro voor vrijwilligers Groene Motor

6 maart 2014

Drukwerk

De provincie Zuid-Holland verleent € 670.000 subsidie aan het programma ‘De Groene Motor’. Het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland, van het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland, gaat het programma uitvoeren.

Ruimtelijke ambities provincie vragen om duidelijkere strategie voor uitvoering

1 maart 2014

Bont_zandoogje_Leo_Linnartz100_105

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties kunnen zich goed vinden in de ambities in de structuurvisie van de provincie Zuid-Holland. De organisaties betwijfelen echter of de provincie erin slaagt om de beoogde kwaliteit te realiseren met het nu voorgestelde beleid.

Verhalen over Koeneschans

15 februari 2014

Koeneschans

In de lente van het Rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog, vallen Franse troepen de Republiek der Nederlanden binnen en veroveren in rap tempo de steden langs de […]

Constructieve bijdrage aan project Buijtenland van Rhoon

6 februari 2014

BvRhoon

Het Zuid-Hollands Landschap is blij dat oud-minister Cees Veerman gaat verkennen hoe het draagvlak voor het natuur- en recreatieproject Buijtenland van Rhoon kan worden vergroot.

Bijen Oostvlietpolder gered dankzij lokaal initiatief

24 januari 2014

Bouwforce bijenstal

Twee imkers uit de Oostvlietpolder hebben geld ingezameld voor de bouw van een nieuwe bijenstal, zodat de bijen meer beschutting krijgen en goed de winter doorkomen. Het streefbedrag werd in 45 dagen bij elkaar gebracht, een prachtig resultaat!

Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet

14 januari 2014

Zouweboezem_voorjaar

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland.