Aankoop biedt de beste bescherming

Aaneengesloten gebieden voor rust, ruimte, recreatie en efficiënt beheer

Mensen willen wonen en werken in de provincie Zuid-Holland. Ze willen het gemak van huizen, scholen, sportvelden en winkels. Maar mensen willen óók recreëren en genieten van natuurschoon, frisse lucht, verre uitzichten en rust. Het Zuid-Hollands Landschap draagt daaraan bij door zoveel mogelijk belangrijke natuurgebieden aan te kopen. Waar mogelijk sluiten we gebieden op elkaar aan, zodat we kunnen zorgen voor efficiënter beheer en een betere bescherming.

Aankoop van terreinen

Alleen door het aankopen van terreinen kan natuur voor de lange termijn worden veiliggesteld – zeker in de drukke Randstad. Grondaankoop is voor het Zuid-Hollands Landschap daarom een kernactiviteit. Het biedt de beste garantie dat een terrein in de toekomst als natuurgebied in stand blijft en niet wordt opgeslokt door andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Aaneengesloten gebieden

In grotere natuurgebieden die onderling verbonden zijn, komen meer plant- en diersoorten voor dan in kleine, geïsoleerde gebieden. Bij een overstroming of voedseltekort is de schade in geïsoleerde gebieden bovendien vaak groter. Daarom doen we wat we kunnen om natuurgebieden aan te kopen en op elkaar aan te sluiten. We zorgen zo ook voor het behoud van typisch Zuid-Hollandse landschappen zoals de veenweiden, het benedenrivierengebied en de kuststreek. En voor het veiligstellen van cultuurhistorische elementen, zoals forten, landgoederen en molens.

 

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen