Bestuur en commissies

 Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden om ons bestuur te versterken.

Bekijk onze bestuursvacature

Het bestuur van het Zuid-Hollands Landschap

Het bestuur van het Zuid-Hollands Landschap stelt de kernpunten van ons beleid vast, bijvoorbeeld in ons meerjarenbeleidsplan. Ook stelt het bestuur de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast en controleert het ons beleid en onze bestedingen via bestuursvergaderingen.

Ons bestuur bestaat uit negen leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer B. BaanBestuursvoorzitter Van der Zande
Mevrouw M.Y. van Duijn
De heer J.J. van Duijn
Mevrouw F.M. Konijnenberg
De heer G.P. Labouchere
De heer H.B.R. Letschert
Mevrouw K.T.L. Prak
De heer M. de Boer
De heer A.N. van der Zande (voorzitter)

Journalist Idde Lammers interviewde onze nieuwe bestuursvoorzitter voor tijdschrift 4-2011. U kunt het artikel hier ook online teruglezen.

De Natuurwetenschappelijke Commissie

De Natuurwetenschappelijke Commissie is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Zij adviseert ons bestuur en onze directeur, bijvoorbeeld over de Beleidsnota Flora en Fauna – waarin onderwerpen als jacht, herintroductie van soorten en bestrijdingsmiddelen worden behandeld. Verder leggen we beheerplannen en evaluaties voor aan deze commissie.

 

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen