Onze missie en visie

Het Zuid-Hollands Landschap heeft zo’n 50.000 donateurs en beheert meer dan 4.000 hectare in de provincie Zuid-Holland, verdeeld over ruim 100 natuurgebieden. We streven naar een duurzaam evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren.

Missie: waar we voor gaan

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap.

Onze visie op de toekomst

De strijd om ruimte gaat in de toekomst ongetwijfeld onverminderd voort. In ons hectische leven blijft óók behoefte bestaan aan ontspanning, rust en een gezond lokaal leefklimaat. In die behoeften kunnen wij voorzien. Onze terreinen maken nu al deel uit van de groene longen van de provincie Zuid-Holland. Wij zien bovendien mogelijkheden voor meer natuur, meer beschermers en meer variatie in planten- en dierenpopulaties. We realiseren natuur dichtbij huis, waaraan een steeds grotere behoefte is. En we zijn klaar voor nieuwe opgaven op het gebied van klimaat en ruimte. Zó willen we in de wereld van morgen staan. Onze missie, kernwaarden en ambities helpen ons daarbij.

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen