Samen zijn we sterker

Daarom werken we samen waar we kunnen

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken, worden de belangen van onze natuur en landschappen effectiever behartigd. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van de flora, fauna en rust in hun buurt kunnen genieten.

Twaalf landschappen met één doel

Met ruim 100.000 ha natuur en landschappen in beheer, behoren De12Landschappen tot de grootste particuliere natuurbeschermings organisaties van het land. Het Zuid-Hollands Landschap is één van die twaalf. Ieder provinciaal landschap heeft een eigen karakter, maar samen zetten we ons in voor natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt. 

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 2,5 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. De deelnemers steunen tegelijkertijd goede doelen, omdat de helft van de lotprijs bestemd is voor 90 goededoelenorganisaties

Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 4 miljard euro aan mens en natuur gegeven. UNICEF, het Wereld Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

Vanaf 1996 ontvangt De12Landschappen ieder jaar een aanzienlijke bijdrage van de Postcode Loterij. Deze bijdrage wordt gelijkelijk verdeeld over de twaalf provinciale Landschappen. Het Zuid-Hollands Landschap is hier ongelooflijk dankbaar voor en kan hiermee belangrijk werk verzetten voor de natuur.

Meer informatie

Lokale ondernemers en bedrijven

We werken regelmatig samen met recreatieve en culturele ondernemers en organisaties. Samen met hen bieden wij bijzondere natuurbelevingen, zoals fietsarrangementen, kunstobjecten in de natuur, nieuwe wandelroutes en evenementen zoals een landgoedfair.

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen