Vacature: Bestuurslid (m/v)

Over de organisatie

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens, natuur en erfgoed. Om onze doelstellingen te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen, voert projecten uit gericht op het betrekken van mensen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap.

Het Zuid-Hollands Landschap kent een Bestuur van 7-9 leden en een werkorganisatie met 39 medewerkers (ca. 31 fte) en ruim 250 vrijwilligers. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Er is een Natuurwetenschappelijke Commissie die bestuur en werkorganisatie gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Het Bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar en stuurt op hoofdlijnen.

GEZOCHT

In verband met het aftreden volgens rooster van twee bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten:

Vacature 1

  • afkomstig uit het bedrijfsleven, havenbedrijf of industrie
  • ervaring op het gebied van bedrijfssponsoring en/of ervaring op het gebied van fondsenwerving
  • woonachtig in of bekend met de regio Rijnmond of Den Haag

Vacature 2

  • financieel specialist met aantoonbare deskundigheid beleggingen/treasury beleid
  • vormt samen met een ander bestuurslid de Financiële Commissie
  • woonachtig in of bekend met de regio Rijnmond of Den Haag

De leden van het Bestuur worden door de Beschermers van de stichting in de jaarlijkse Vergadering van Beschermers benoemd voor een periode van 5 jaar*. De benoeming van de nieuwe bestuursleden zal plaatsvinden tijdens de op 6 juni 2015 te houden Vergadering van Beschermers.

Bestuursleden hebben affiniteit met de missie en de waarden van het Zuid-Hollands Landschap, zijn donateur (beschermer), hebben bestuurlijke ervaring en de bereidheid zich circa 8 à 10 dagdelen perjaar voor het Zuid-Hollands Landschap in te zetten. 

Reageren

Kandidaten die belangstelling hebben en gekwalificeerd zijn, wordt verzocht hun sollicitatie te richten aan de voorzitter van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de heer prof. dr. A.N. van der Zande, p/a Oude Delft 116, 2611 CG Delft, of per email aan het bestuurssecretariaat n.vanbergen@zhl.nl. Uw reactie zien wij graag uiterlijk 7 maart 2015 tegemoet.

Meer informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer ir. M.R. Houtzagers, directeur (telefoon: 010-272 22 22) of de heer prof. dr. A.N. van der Zande, voorzitter (telefoonnummer op aanvraag).

*de samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland in de stichting Landschap & Erfgoed Zuid-Holland kan als gevolg hebben dat de zittingstermijn van deze bestuursleden een kortere horizon dan 5 jaar kent.


Vrijwilligerswerk

Denkt u erover om zich op vrijwillige basis in te zetten voor natuur en landschap in Zuid-Holland? Bekijk dan eens de volgende mogelijkheden:

 

Of Lees verder

 

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen