Zandmotor

Zandmotor

Zandmotor jaagt nieuwe kustvorming aan

Voor de kust bij Ter Heijde, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, zijn de duinen angstaanjagend smal. In 2011 werd hier een kunstmatig schiereiland van 128 hectare opgespoten, de Zandmotor. Vanaf deze haakvormige zandplaat, die een kilometer de zee in steekt, stuift de komende jaren maar liefst 21,5 miljoen kuub zand in volle vaart richting kust. Wind, golven en stroming doen het werk. Door optimaal gebruik te maken van natuurlijke processen zal hier “vanzelf” 35 hectare nieuw strand en duin ontstaan. Dat biedt extra bescherming tegen zeespiegelstijging en extra ruimte voor natuur en recreatie.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap kreeg de Zandmotor in beheer in opdracht van de provincie Zuid-Holland en houdt er toezicht, zodat de natuur zich hier ongestoord kan ontwikkelen. Ook coördineert het Zuid-Hollands Landschap de monitoring en de evaluatie en voert dit uit samen met haar vrijwilligers.

De beschutte baai aan de noordkant van de strandhaak valt bij laagwater al grotendeels droog. De lagune trekt veel kust- en wadvogels. Naast scholeksters, lepelaars en aalscholvers laten ook slechtvalk en sperwer zich regelmatig zien. ’s Morgens vroeg staan in het natte zand de sporen van de vos die hier in het donker langs de oever sluipt om slapende vogels te verrassen. Op de zandplaat wordt regelmatig een zeehond gesignaleerd. Op flinke wandelafstand van strandslagen en horeca is de Zandmotor tamelijk rustig. Ook spoelde al eens een dode, zwaar ondervoede bruinvis aan.

Om de grondwaterdruk op de duinen te verminderen is een deel van de lagune afgesnoerd tot een binnenmeertje, dat meebeweegt met de getijden. Doordat het stuifzand onder water een zanddijk vormt die doorloopt tot aan het strand ontstaat vanzelf een tweede binnenmeertje. Het schiereiland trekt liefhebbers die vogels komen spotten en naar mammoetkiezen speuren in het vers opgespoten zeezand afkomstig 10 kilometer uit de kust. Dit was ooit een laatste toevluchtsoord voor de mammoeten omdat dit hoog gelegen deel van de Noordzeebodem bij de vorige zeespiegelstijging als laatste onder water liep. Door verstuiving zal het nieuwe schiereiland de komende twintig jaar vanzelf weer verdwijnen. Onderzoekers van ondermeer de TU Delft en kennisinstituut Deltares volgen de ontwikkelingen.

Kijk ook op www.dezandmotor.nl voor het laatste nieuws en het totale excursieaanbod. Voor wandelaars wordt een gemarkeerde route uitgezet, waarlangs de ontwikkeling van de zandmotor goed te beleven is.

Bekijk hier een prachtige fotoreportage over het verloop van dit project

 

Google Map wordt geladen...