Tag: Verwerving

Uitbreiding natuurgebied de Zeven Gaten met vispaaiplaats

6 augustus 2013 | Tags: ,

Uitbreiding Zeven Gaten - Martijn van Amelsfoort - Hoogheemraadschap Delfland

Het Zuid-Hollands Landschap heeft 1,5 hectare grasland aangekocht grenzend aan het boezemwater van de Zweth. Het verworven perceel wordt omgevormd tot paaiplaats voor vissen, i.s.m. het Hoogheemraadschap van Delfland.

De Ommeloop is veiliggesteld!

9 juli 2013 | Tags: ,

JGB_Ommeloop_3801

Met de hulp van vele Beschermers, particuliere initiatieven en relaties van het Zuid-Hollands Landschap, waaronder Stichting Dinamo Fonds, Stichting Zabawas en J.E. Jurriaanse Stichting, is het gelukt om de Ommeloop aan te kopen!

Nieuwe kansen voor Koeneschans!

28 maart 2013 | Tags: , ,

Koeneschans

De Koeneschans is een van de weinige overgebleven landschapselementen van de Oude Hollandse Waterlinie. Het eilandje is in vergetelheid geraakt. Wij hebben nu de kans de Koeneschans te kopen en daarmee te herstellen en voor u toegankelijk te maken.

Zuid-Hollands Landschap breidt natuurgebied Diefdijk uit met VSBfonds

14 januari 2013 | Tags:

2. Diefdijk

Dankzij de samenwerking met het VSBfonds is het gelukt om langs de Diefdijk een nieuw stuk grasland van ruim 4 hectare te verwerven.

Nieuwe aankoop maakt van ‘Buitenlanden van Ammerstol’ één geheel

7 februari 2012 | Tags:

Buitenlanden van Ammerstol

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft in de ‘Buitenlanden van Ammerstol’ een voormalige hakgriend verworven van circa 1,5 hectare.

Zuid-Hollands Landschap verwerft bloemrijke dijk bij Stellendam

27 juni 2011 | Tags:

Breedbladige orchis

Zuid-Hollands Landschap heeft ten westen van Stellendam een natuurterrein van circa 1 hectare verworven, midden in de Adrianapolder. De smalle strook grond is bijzonder bloemrijk en vereist een zorgvuldig beheer.