Aan de slag: Bomen planten in het Zuid-Hollands Landschap

Bomen zijn van levensbelang! Daarom voeren we dit jaar actie voor het beschermen van bomen en bossen in onze gebieden. De komende maanden gaan onze boswachters aan de slag met het aanplanten van nieuwe bomen en het uitvoeren van groot onderhoud. Dankzij gulle giften van onze Beschermers, donateurs en bedrijfspartners kunnen we veel werk tegelijk aanpakken. Dat is goed nieuws voor de natuur!

Naast het aanplanten van bomen zal het ook noodzakelijk zijn om her en der kap- en snoeiwerkzaamheden te verrichten. Dat klinkt tegenstrijdig en toch zijn het werkzaamheden die moeten gebeuren. Op een aantal plekken staan er bomen in onze gebieden die ziek zijn, of door aantasting een gevaar opleveren voor de veiligheid van mensen. Op sommige andere plekken zullen we gaan snoeien om ervoor te zorgen dat de nieuwe aanplant voldoende licht krijgt om goed te groeien.
Stefan Poot, regiobeheerder Kuststreek, Stichting het Zuid-Hollands Landschap

Bomen zijn de ultieme multi-taskers in de natuur. Ze bestrijden twee grote problemen waarmee onze planeet en dus ook onze provincie geconfronteerd wordt: klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Bomen absorberen koolstof, bestrijden overstromingen, verminderen vervuiling, voeden dieren in het wild en maken het landschap weerbaarder. Zo dragen wij ons steentje bij aan het, hopelijk, keren van het tij voor de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Urgentie

Dit jaar hebben we een campagne opgezet om de kwaliteit van de bomen en bossen in onze gebieden te verbeteren en daar is enorm gehoor aan gegeven. De urgentie is duidelijk, met z’n allen zien we hoe belangrijk het is om sterke en gezonde bomen en bossen te hebben. Vanaf komende maand gaan we van start met het aanplanten van de nieuwe bomen in onze gebieden. Lees hieronder wat we precies gaan doen per regio.

Regio Kuststreek

In regio Kuststreek gaan we aan de slag bij Rhijngeest, Wassergeest en op Landgoed Ockenburgh: 

  • Met het aanplanten van nieuwe bomen herstellen we twee lanen bij Rhijngeest. Voordat we echter kunnen aanplanten, zal er eerst gezaagd en gesnoeid worden om de boomveiligheid te garanderen én om ervoor te zorgen dat er weer voldoende licht op de bodem komt, zodat de nieuwe aanplant kan groeien. 
  • In Wassergeest staan heel veel essen die vervangen moeten worden, hier gaan we een vrij eentonig bos veranderen in een meer gevarieerd bos met inheemse soorten. Meer variatie is goed voor de biodiversiteit! Langs de wandelpaden planten we hier bomen als zomereiken, elsen, veldesdoorn en meidoorn. 
  • Op Landgoed Ockenburgh gaan we boomgroepen van beuken en eiken aanplanten langs de open weides en er zullen een aantal nieuwe lindes geplant worden langs de prachtige hoofdlaan op het landgoed.

Regio Eilanden

In regio Eilanden was het Achterbos bij Rhoon echt een zorgenkindje. De bomen waren letterlijk aan het einde van hun latijn (niet elke boomsoort kan meer dan 100 jaar worden) en dit leverde gevaarlijke situaties op, daardoor was het niet meer veilig om het bos open te stellen. Oude bomen zijn al deels verwijderd en worden vervangen door nieuwe jonge bomen. Zo maken we van het Achterbos weer een veilige plek. Hier kiezen we ook bewust voor de variatie van inheemse soorten zodat het een gevarieerd bos wordt, wat in ieder geval de komende honderd(en) jaren in evenwicht is. Om een goede onderlaag te creëren worden er ook aan aantal struiken geplaatst zoals de eenstijlige meidoorn en de vlier. Zo geven we het Achterbos weer toekomst!

Regio Veenweiden

Onze regio Veenweiden is niet de meest bosrijke regio van het Zuid-Hollands Landschap dus we zijn heel zuinig op wat we hebben en we gaan ook hier aanplanten op diverse locaties.

  • Op de Diefdijk in Leerdam wordt een heel perceel aangeplant met nieuwe bomen. Hier komen gevarieerde inheemse soorten die oorspronkelijk ook al voorkwamen in het gebied zoals de zomereik, zwarte els, ruwe berk, sleedoorn, Salix alba, iepen en de zwarte populier. Deze variatie gaat een mooie impuls geven aan de biodiversiteit van het gebied.
  • De andere locatie is de hoogstamboomgaard op de Diefdijk. Deze boomgaard is al meer dan 100 jaar oud en zo nu en dan vallen er bomen uit, gewoon omdat ze al erg op leeftijd zijn. Met de donaties voor onze bomenactie gaan we ervoor zorgen dat dit mooie stukje geschiedenis bewaard kan worden door de hoogstamboomgaard in ere te houden.
  • Op de Molenkade in Achthoven stond een imposante rij van grote, mooie populieren die helaas aan het einde van hun levensloop waren, daarom zijn ze gekapt. Met het geld van de bomen campagne gaan we de laan weer aansluiten en planten we nieuwe populieren aan.

Soorten

Verschillende soorten bomen in Nederland hebben te kampen met ziektes waardoor het niet goed gaat. Het bekendste voorbeeld is de es. Prachtige grote bomen die afsterven door essentaksterfte, zonder dat we daar een oplossing voor hebben. Deze bomen zullen we vervangen door andere, gezonde soorten zoals de beuk, zomereik, veldesdoorn iep en els. Dit zijn inheemse soorten voor Nederland die het heel goed doen op rijkere en nattere gronden zoals we die kennen in de provincie Zuid-Holland. 

Volg de werkzaamheden

Wil je de werkzaamheden voor het herstel van bomen en bossen in het Zuid-Hollands Landschap volgen? Kijk dan op Instagram of Facebook. Hier zullen we regelmatig een verslag doen van de werkzaamheden en natuurlijk van de resultaten. Wil je zelf ook direct wat doen voor de natuur in Zuid-Holland? Steun ons dan met een donatie. Samen met jou maken we de natuur in Zuid-Holland mooier, gezonder en toekomstbestendig!

Ja ik help ook mee!

Naast het aanplanten van bomen zal het ook noodzakelijk zijn om her en der kap- en snoeiwerkzaamheden te verrichten. Dat klinkt tegenstrijdig en toch zijn het werkzaamheden die moeten gebeuren. Op een aantal plekken staan er bomen in onze gebieden die ziek zijn, of door aantasting een gevaar opleveren voor de veiligheid van mensen. Op sommige andere plekken zullen we gaan snoeien om ervoor te zorgen dat de nieuwe aanplant voldoende licht krijgt om goed te groeien.
Stefan Poot, regiobeheerder Kuststreek, Stichting het Zuid-Hollands Landschap