Bloemrijke graslanden langs de rivieren

③ De Achthovense Uiterwaarden

Deze uiterwaarden vormen een relatief klein gebied aan de Lek en liggen ten noordoosten van het gehucht Sluis bij Ameide. De uiterwaarden bestaan uit een kruidenrijk en structuurrijk grasland dat richting de rivier hoger gelegen is.

Voorheen waren deze uiterwaarden (mais)akkers waar een monocultuur heerste. Dat betekent dat het land maar één taak heeft, namelijk zo veel mogelijk voedsel produceren, wat leidt tot een beperkte biodiversiteit.

Een belangrijke biotoop

Tussen de Achthovense Uiterwaarden en de dijk ligt een natte moerassige zone. Dit is een belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder andere de kamsalamander en de rugstreeppad. We zien de mogelijkheid om dit gebied te breiden en het is onze ambitie om dit hele gebied in beheer te krijgen.

Doneer nu

Het is een complex vraagstuk, maar meer ruimte voor natuur in Zuid-Holland is wel degelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande bedrijventerreinen of landelijk areaal, dat zijn bij uitstek gebieden waar we natuurwaarde kunnen vergroten.

Michiel Houtzagers Directeur

Michiel Houtzagers Directeur

Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
 • Zuid-Hollands Landschap benoemt nieuwe directeur-bestuurder

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap stelt ervaren manager en bestuurder Jos Bisschops aan als nieuwe directeur-bestuurder. Bisschops volgt Michiel Houtzagers op die na 15 jaar de organisatie verlaat voor een rol bij de provincie Utrecht.

  Lees verder

  Lees verder
 • Geef voor de allerkleinsten

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar veilig groot worden is in onze drukke provincie niet vanzelfsprekend. Daarom zetten wij ons deze maanden éxtra in om de overlevingskansen voor volgende generaties natuur te vergroten.…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zes tips om een kraamkamer te maken van je eigen tuin

  Ook in je eigen tuin kan je genieten van jong grut in het voorjaar. Kijk de kunst af van onze boswachters en ga aan de slag met onderstaande tips. Zo maak je van je tuin…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder