Bloemrijke graslanden langs de rivieren

③ De Achthovense Uiterwaarden

Deze uiterwaarden vormen een relatief klein gebied aan de Lek en liggen ten noordoosten van het gehucht Sluis bij Ameide. De uiterwaarden bestaan uit een kruidenrijk en structuurrijk grasland dat richting de rivier hoger gelegen is.

Voorheen waren deze uiterwaarden (mais)akkers waar een monocultuur heerste. Dat betekent dat het land maar één taak heeft, namelijk zo veel mogelijk voedsel produceren, wat leidt tot een beperkte biodiversiteit.

Een belangrijke biotoop

Tussen de Achthovense Uiterwaarden en de dijk ligt een natte moerassige zone. Dit is een belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder andere de kamsalamander en de rugstreeppad. We zien de mogelijkheid om dit gebied te breiden en het is onze ambitie om dit hele gebied in beheer te krijgen.

Doneer nu

Het is een complex vraagstuk, maar meer ruimte voor natuur in Zuid-Holland is wel degelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande bedrijventerreinen of landelijk areaal, dat zijn bij uitstek gebieden waar we natuurwaarde kunnen vergroten.

Michiel Houtzagers Directeur

Michiel Houtzagers Directeur

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder