Kruidenrijke graslanden voor weidevogels

② Uitbreiding in de Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard, tussen Gouda en Rotterdam, is een typisch Hollands veenweidegebied. Veenweidegebieden in Nederland zijn uniek en komen met name voor in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland.

Veen ontstaat uit mos- en plantenresten in zuurstofarme omstandigheden, bijvoorbeeld onder water, meestal op een ondergrond van klei. Het Zuid-Hollands Landschap beheert al een tiental gebieden en zet zich in voor het behoud van veenweidegebieden, zoals in de Krimpenerwaard.

Natuurgebieden aan elkaar verbinden

Dat is belangrijk voor diersoorten als de grutto, tureluur en kievit. Maar daarnaast is veen van onschatbare waarde voor de beperking van CO2-uitstoot en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. We hebben de mogelijkheid om op diverse plekken extra graslanden aan te kopen, zodat we gebieden aan elkaar kunnen verbinden en biodiversiteit te vergroten.

Doneer nu

Het is een complex vraagstuk, maar meer ruimte voor natuur in Zuid-Holland is wel degelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande bedrijventerreinen of landelijk areaal, dat zijn bij uitstek gebieden waar we natuurwaarde kunnen vergroten.

Michiel Houtzagers Directeur

Michiel Houtzagers Directeur

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder