HBO/WO-Afstudeerstage: Strategie Natuurlijk Kapitaal

Foto: Sander Poppe Foto: Sander Poppe
 • Nieuws
 • HBO/WO-Afstudeerstage: Strategie Natuurlijk Kapitaal
maandag 21 december 2020

Ben je op zoek naar een interessante (onderzoeks-)stage? Dan bieden we jou als HBO/WO-student een mooie kans om je in te zetten voor meer beschermde natuur in Zuid-Holland. Je helpt met het in kaart brengen van ons natuurlijk kapitaal en onderzoekt welke bedrijven hier belang bij hebben.

Wat ga je doen

Je afstudeerstage bestaat uit het doen van onderzoek en eerste aanzet tot propositie ontwikkeling. De resultaten van je onderzoek zullen gebruikt worden voor het aangaan van nieuwe relaties met het bedrijfsleven. Het doel hiervan is dat er financieringsstromen beschikbaar komen die gebruikt worden voor het duurzaam beheer van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit in Zuid Holland.

Dit doe je door het natuurlijk kapitaal van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap systematisch in kaart te brengen. Hiervoor ga je de gebieden in, maar veel van deze gegevens zijn ook beschikbaar in onze systemen (desk-study).

Samen met je collega’s verken je vervolgens of er kansen zijn om specifieke bedrijven te koppelen aan het natuurlijk kapitaal van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Welke kansen liggen er voor het bedrijfsleven. Dit resulteert in een helder overzicht van stakeholders en kansen, maar ook van risico’s en bedreigingen.

Achtergrond

Natuurlijk kapitaal zijn de natuurlijke hulpbronnen die de mens ter beschikking staan: biodiversiteit en ecosystemen. Diensten met een maatschappelijke en/of economische waarde die bijdragen aan het welzijn en de welvaart worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd. Een voorbeeld is de bescherming tegen overstroming door de duinen of het vastleggen van CO2 door bossen en laagvenen. Een belangrijk kenmerk van het natuurlijk kapitaal is dat het hernieuwbaar is, maar natuurlijk kapitaal kan ook uitgeput worden als er meer van gebruikt wordt dan er bijgroeit.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft er naar dat natuurlijk kapitaal niet uitgeput wordt. Maar op een duurzame manier gebruikt wordt zodat we er vandaag en in de toekomst van kunnen blijven genieten. Daarnaast zijn lang niet alle ecosysteemdiensten die de natuur levert bekend. In de Nederlandse natuur kan dit bijvoorbeeld gaan om zeldzame soorten in natuurgebieden of om organismen die een belangrijke functie hebben in bijvoorbeeld de bodem van landbouwgebieden. Voor ons staat het veiligstellen van de natuur voorop.

Volgens het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) is de vraag naar veel ecosysteemdiensten de afgelopen 25 jaar sneller toegenomen dan het aanbod. Zo is de vraag naar koolstofvastlegging toegenomen door onder andere emissie uit de industrie, terwijl het aanbod is afgenomen door oxidatie van veen.

Wie zijn wij

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bevindt zich in een spanningsveld. Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. We merken dat de druk op de natuur in deze provincie steeds groter wordt. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen vragen om ruimte, maar ook het aantal inwoners dat buiten wil recreëren neemt toe. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1934. Dit kost geld. Zijn er mogelijkheden om (internationale) bedrijven duurzaam aan ons te verbinden? Zijn er win-win situaties te bedenken die zowel voor het bedrijf als voor onze natuur goed uitpakken?

Wie zoeken wij

Een doener met strategische inzichten:

 • Je hebt kennis van natuurlijk kapitaal in Nederland en bent op de hoogte van nieuwe inzichten op dit kennisgebied
 • Je denkt graag mee over een nieuwe financieringsaanpak voor een natuurorganisatie
 • Je vindt het leuk om uit te zoeken of mogelijke samenwerkingspartners (bedrijven) een duurzamere bedrijfsaanpak nastreven en wat hun gewin is
 • Je bent in staat de informatie te vertalen naar GIS
 • Je bent voor minimaal drie maanden beschikbaar

Wat bieden wij:

 • Je doet kennis op bij een organisatie die eigen natuurterreinen in ontwikkeling en beheer heeft waardoor je meer inzicht krijgt in de dynamiek binnen een natuurorganisatie
 • Een leuke en fijne werkomgeving waar gepassioneerde collega’s graag met je meedenken en informatie en kennis delen
 • Tijdens je stage of afstudeeronderzoek mag je je werk flexibel indelen op verschillende locaties en werktijden. Ook krijg je een stagevergoeding.

Vanwege COVID-19 is ons kantoor beperkt geopend. Wel dragen wij er zorg voor (als dit binnen de RIVM richtlijnen past) dat je in ieder geval één keer per week persoonlijk contact hebt met je stagebegeleider of een collega.

Op onze website en YouTube-kanaal vind je meer informatie over onze organisatie.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Inge Bouwmans:
T: 06 1087962 (ma, woe, do)
E: i.bouwmans@zhl.nl

Solliciteer

Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen ontvangen wij een recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief:

 • Reden sollicitatie
 • Beschikbaarheid (aantal uren per week, stage/afstudeer periode)
 • Onderzoekservaring, kennis van natuurlijk kapitaal en GIS

Je sollicitatie met motivatie (digitaal en in pdf) kun je sturen naar Inge Bouwmans, i.bouwmans@zhl.nl.