C2 en C3-deponie

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

7. De C2 en C3-deponie

U fietst dezelfde weg terug. Na De Slufter doemt aan uw linkerhand een hoog groen duin op waaraan gewerkt wordt. Het is de afwerking van een bijzondere stortlocatie.

De C3-deponie is de plek waar vroeger klasse 3 chemisch afval met een onzekere eindbestemming werd opgeslagen. Het gaat om matig uitloogbare, maar wel gevaarlijke afvalstoffen zoals filterdoeken uit industriële installaties, straalgrit en zouten. De deponie wordt nu afgedekt met ‘slag’, de vaste resten die overblijven in een afvalverbrandingsinstallatie.

Hoewel opslaan in een depot al veel beter is dan lozen, is deze vorm van storten niet meer van deze tijd. Steeds vaker kiezen bedrijven gelukkig voor recycling of het onschadelijk maken van gevaarlijke reststoffen.

Op deze locatie werkt Van Gansewinkel Minerals aan het duurzaam verwerken van dit soort afvalstromen. Hergebruik vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en draagt bij aan het behoud van een gezond milieu. Daarnaast beschikt Van Gansewinkel Minerals hier op de Maasvlakte over twee immobilisatie-installaties. Gevaarlijk afval dat niet herbruikbaar is, wordt hier geïmmobiliseerd. Het kan dan niet meer uitlogen (uitspoelen) naar het milieu en veilig worden gestort.

De C2-deponie 

Een stukje verder ligt de iets lagere oude C2-deponie waar tussen 1990 en 2005 veel gevaarlijker afval werd opgeslagen; het zogenaamd klasse 2 chemisch afval. Denk aan oude batterijen.

Volgens de milieuvergunning moest bij de afsluiting van de deponie een gas- en waterdichte bovenafdichting met een lek-controlesysteem worden aangelegd. U ziet overal bordjes staan langs het talud. De meeste bordjes staan bij peilbuizen voor de bewaking van de grondwaterkwaliteit. Er staan ook bordjes bij putten die de afvoer van regenwater controleren. Grontmij is adviseur en directievoerder voor de aanleg van de bovenafdichting en adviseur voor de sluitingsprocedure.

De stortplaats is een betonnen bak van 320 bij 50 meter breed en 11 meter hoog. De bodem is meer dan 60 centimeter dik en bestaat uit beton, bitumen en asfaltbeton. De wanden zijn bekleed met een geomembraan, de bovenzijde water- en gasdicht met het elektronisch controlesysteem – een voor Nederland unieke constructie. De Grontmij adviseert bij de bewaking van de beide deponiën.

Naar het volgende punt