Column: Bijzondere broedplek

Foto: Peter Troost Foto: Peter Troost
  • Nieuws
  • Column: Bijzondere broedplek
vrijdag 29 mei 2020

Mirjam Eikelenboom is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.

Foto: Peter Troost Foto: Peter Troost
Boswachter Mirjam
Wil je meer zien en lezen over de natuur in de regio Eilanden van het Zuid-Hollands Landschap? Volg me dan op Instagram: @boswachtermirjam
Mirjam Eikelenboom, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Soms zijn het verrassende plekken waar de gevolgen van het coronavirus zichtbaar zijn. Natuureiland Sophiapolder is daar een mooi voorbeeld van: al maanden ligt het voetveer naar het eiland stil en daar maken vogels dankbaar gebruik van, ziet onze beheerder. Boswachter Menno van Lopik maakte vorige week een rondje over het natuureiland en moest goed opletten bij het neerzetten van zijn voeten: op en langs de wandelpaden broeden verschillende vogels.

Een veilige haven

Het voorjaar is altijd al een drukke tijd in de Sophiapolder: vogels vinden hier genoeg voedsel en er is altijd wel een rustige plek om een nestje te bouwen. ‘Het eiland aan de noordkant van het Sophiapolder is bij vogels jaarlijks een geliefde plek om een nestje te bouwen.’ vertelt Menno. ‘Voor visdiefjes, kokmeeuwen en scholeksters is dit een perfecte plek: het water houdt grondpredatoren op veilige afstand.’ Opvallend dit jaar zijn de nesten op en langs de wandelpaden.

Menno vertelt verder: ‘We hebben nog geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd maar op sommige delen van het wandelpad moet je goed opletten om niet op een nest te trappen’. Bergeend, grauwe gans, krakeend en zelfs af en toe een nestje van een witte kwikstaart zijn slechts een paar vogelsoorten die het ervan nemen nu er geen bezoekers op het eiland zijn.

De natuur past zich aan

Ondanks dat de vogels gebruikmaken van de rust die op het eiland dit broedseizoen heerst, hoopt het Zuid-Hollands Landschap toch ook dat het voetveer dit seizoen weer de vaart in kan. ‘We zoeken als beheerder altijd een balans tussen natuurbescherming en recreatie. Natuureiland Sophiapolder is bij uitstek een gebied waar dit heel goed samengaat met het water als natuurlijke barrière. Dat de natuur zich in deze tijd zo makkelijk aanpast en inspringt op nieuwe mogelijkheden is mooi om te zien. En toont haar inventiviteit en flexibiliteit maar weer aan!’

Voetveer

We volgen de berichtgeving rondom de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus op de voet. Net als het uitkomen van de nesten langs de wandelpaden. Zodra de omstandigheden het toelaten en de kuikens de nesten langs de paden verlaten hebben, hoopt de beheerder het voetveer weer in de vaart te nemen.
Lees ook mijn andere columns

Boswachter Mirjam
Wil je meer zien en lezen over de natuur in de regio Eilanden van het Zuid-Hollands Landschap? Volg me dan op Instagram: @boswachtermirjam
Mirjam Eikelenboom, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap