Geniet, maar zorg goed voor de natuur

  • Nieuws
  • Geniet, maar zorg goed voor de natuur
maandag 7 september 2020

Het tv-programma De Monitor zond maandag 7 september de aflevering 'Van wie is de natuur?' uit. Daarin geeft een groot aantal boswachters en boa’s aan dat de overlast door bezoekers in natuurgebieden toegenomen is. Sinds de corona-uitbraak vinden steeds meer mensen de weg naar buiten: naar natuurgebieden dicht bij huis. Boswachters van het Zuid-Hollands Landschap zijn blij dat natuurgebieden goed bezocht worden, maar mensen moeten zich wel houden aan de regels die in onze gebieden gelden.

Bekijk de aflevering op de site van KRO/NCRV

Broodnodig groen

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland, dat betekent dat wij altijd werken binnen het spanningsveld tussen natuur en mens. Wij beheren relatief kleine natuurgebieden midden in de Randstad; juist om mensen te voorzien van het broodnodige groen om gezond te blijven. Ook wij hebben sinds dit voorjaar een grote toename van recreanten in onze gebieden gezien. We verwelkomen mensen, maar we kunnen onze natuurgebieden alleen open en toegankelijk houden als bezoekers zich netjes gedragen.

Hoge kosten

De gevolgen van buiten de paden lopen en fietsen (schade aan planten en broedgebieden), afval achterlaten (gevaarlijk voor dieren en schadelijk voor de natuur) en vernielingen van hekken, borden en zelfs speeltoestellen, kosten ons veel geld. In 2019 ging het om circa €30.000 aan schade, de verwachting is dat dit in 2020 nog meer zal zijn. En dat geld is bedoeld om juist meer groen in Zuid-Holland te kunnen beschermen en beheren.

Druk op de natuur

Ook buiten de coronacrisis zien we de druk op natuur in de provincie toenemen. Het inwoneraantal van Zuid-Holland blijft stijgen, terwijl de ontwikkeling van natuur stagneert. Dat betekent onderaan de streep dat we natuur tekortkomen. Waar andere provincies gemiddeld 12% beschermde natuur hebben, werken we in Zuid-Holland met man en macht om de 6% die we hebben te behouden.
Help mee de natuur te beschermen