De vogelvallei

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

8. De vogelvallei

Door het gaas van het hek naast het fietspad ziet u de Vogelvallei die in 1993 ‘tijdelijk’ werd aangelegd en speciaal ingericht voor kustbroedvogels. Het is een grote ondiepe plas met daarin een eiland dat in gebruik is genomen door plevieren, visdieven en kluten.

Deze ‘tijdelijke natuur’ werd zo’n succes dat is besloten de plek een meer permanent karakter te geven. Nu zie je er zelfs lepelaars en tref je er de rugstreeppad aan.

Naar het volgende punt