Exmoorpony's in Duinen van Oostvoorne

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

In het vroege voorjaar van 2019 startten we een campagne om een nieuwe kudde grote grazers voor de Duinen van Oostvoorne te kunnen aanschaffen.

We wilden graag tien nieuwe Exmoorpony’s aanschaffen. Dit was hard nodig, want de kudde IJslandse pony’s in de Duinen Van Oostvoorne was door ouderdom veel te klein geworden. De grazers in het duingebied eten grassen en lage planten, zo houden ze het duinlandschap mooi open. Prima hulpkrachten bij ons natuurbeheer dus. Exmoorpony’s stammen direct af van wilde paarden en kunnen onder voedselarme omstandigheden overleven. Met name online vroegen we mensen om een bijdrage voor de kudde. De campagne sloeg meteen aan, uw steun was hartverwarmend! Op 12 april hebben we dankzij de vele donaties tien Exmoorpony’s in het duingebied kunnen loslaten.

Samen behouden we de natuur

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier!
Ook een steentje bijdragen?

Word Beschermer of steun een project naar keuze.