Gate terminal

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

11. Gate terminal

Dicht bij de haveningang, op de Maasvlakte om de hoek van de Noordzee, is sinds september 2011 de eerste Nederlandse LNG-import- en doorvoerterminal operationeel:Gate terminal.

Gate (Gas Access To Europe) heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG wordt hervergast. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert.

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal. Het dienstenpakket van Gate is verruimd en kan nu ook LNG terug laden in schepen en trucks.

Naar het volgende punt