De Snakkert Bij Ammerstol

Foto: Idde Lammers - De Snakkert Foto: Idde Lammers

Het Zanen-Verstoep terrein, ten westen van Ammerstol, heet tegenwoordig weer 'De Snakkert', naar de voormalige zalmvisserij die hier ooit was gevestigd. In het kader van Ruimte voor de Rivier heeft Rijkswaterstaat een voormalig bedrijfsterrein afgegraven en heringericht als natuurgebied.

Foto: Idde Lammers - De Snakkert Foto: Idde Lammers

Praktische info

De Snakkert (9 ha.) is via een beheerovereenkomst overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap. Herinrichting In dit natuurontwikkelingsgebied zijn enkele geulen gegraven die permanent watervoerend zijn en aangetakt op de rivier. Langs deze geul zijn laagten aangelegd waar slikken met biezen en rietgorzen zich zullen gaan ontwikkelen. De wat hoger gelegen delen zullen zich gaan ontwikkelen naar overjarig rietland en ruigte.

Aan de oever van de Lek bevindt zich een hoger gelegen deel waar zich stroomdalsoorten en ruig grasland ontwikkelen. Onderlangs de dijk is grasland aanwezig dat zich ontwikkelt naar bloem- en kruidenrijk grasland. Wandelen Door het terrein loopt een wandelpad met twee bruggen waardoor de oever bereikbaar is voor de wandelaar. In het dijktalud staan enkele bankjes en er bevindt zich een kleine parkeerplaats boven aan de dijk.

Praktische info

Locatie

Routes in dit gebied

Fietsroute 50 km
Schoonhoven
1 beoordeling