De Waai

Foto: Idde Lammers - Schotse Hooglander Foto: Idde Lammers

Het terrein De Waai (22 ha.) is een waardevol en afwisselend terrein ten westen van de Diefdijk bij Leerdam. Het bestaat uit twee delen: een deel ten noorden en een deel ten zuiden van de Bruine Kade.

Foto: Idde Lammers - Schotse Hooglander Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

4141 MD, Leerdam

Het noordelijke deel bestaat uit veelal reliëfrijk grasland dat, behalve de percelen die het dichtst bij de Diefdijk liggen, redelijk droog is. Het grasland nabij de Diefdijk is erg nat. Op de erg natte delen komt moeraskartelblad voor. Ook het zuidelijke deel bestaat uit een redelijk reliëfrijk grasland met voornamelijk vrij droge graslanden en een gedeelte met natter grasland. Aan de oostkant is een bosperceel gelegen dat bestaat uit populierenbos met daarin een ondergroei van Elzen. Op het dijktalud aan de zuidoostkant is een hoogstamboomgaard gelegen. Te overzien vanaf de Bruine Kade en de Diefdijk.

 

Praktische info

Locatie

4141 MD, Leerdam

Routes in dit gebied

Wandelroute 11,5 km
Schoonrewoerd
3 beoordelingen