Holle Mare Bij Zwartewaal

Foto: Art de Vos - Holle Mare Foto: Art de Vos

Het terrein Holle Mare (18 ha.) ligt ten zuiden van Zwartewaal. De Holle Mare is een prachtige oude kreek en loopt over in de Derryvliet. Vanaf de slingerende dijken, die de Holle Mare omringen, hebt u een prachtig uitzicht over de uitgestrekte rietvelden, de bloemrijke graslanden en de oude kreek. Er is een struinpad in de Holle Mare.

Foto: Art de Vos - Holle Mare Foto: Art de Vos

Praktische info

Locatie

Hollemaarsedijk, Zwartewaal

Eeuwen geleden vormde de Holle Mare een verbinding tussen de Maasmond en het Haringvliet. Door de landaanwinningen van onze voorouders is er van deze mare (watergang) weinig meer over. Maar juist op deze plek lijkt de tijd stilgestaan te hebben. De door riet, weiden en bosschages omzoomde kreek en de knotbomen langs de dijkjes roepen de sfeer op van lang vervlogen tijden.

Rietzanger en kiekendief

Het kleinschalige landschap maakt van de Holle Mare een geschikt leefgebied voor talloze planten- en diersoorten. In de kreek en op de graslanden zijn grauwe ganzen en krakeenden te zien. In de winter komen daar de smienten bij. De rietvelden zijn het domein van echte rietvogels als rietgors en rietzanger. En ook de schuwe roerdomp voelt zich veilig in het overjarige riet. De bruine kiekendief jaagt vlak boven de rietvelden op amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Misschien vangt hij zelfs wel eens een noordse woelmuis. Deze zeldzame diersoort is al enkele keren in de Holle Mare waargenomen.

Dotterbloemen en orchideeën

In het voorjaar bloeien er langs de oevers van de kreek en in het rietmoeras bossen gele dotterbloemen. De zaden van deze plant blijven drijven, waardoor ze zich gemakkelijk langs de oevers verspreiden. In de vochtige, schrale graslanden groeit de breedbladige orchis. De donkerpaarse bloemen van de orchis staan er in mei op hun mooist bij. Deze plantensoort is de laatste decennia in Nederland sterk achteruitgegaan. Door het beheer van het Zuid-Hollands Landschap komt de breedbladige orchis in de Holle Mare gelukkig nog in redelijke aantallen voor.

De Boerenzwaluwroute is een niet gemarkeerde wandelroute om de Holle Mare van 5 km. De route start aan de Wouddijk en loopt langs de Holle Maarse Dijk.

Praktische info

Parkeren

Parkeren is mogelijk langs de Verloren Kostdijk in Zwartewaal.

Honden welkom

Honden zijn niet welkom in dit gebied. Bekijk hier de natuurgebieden waar honden wel welkom zijn.

Wandelen

Kies het struinpad door het gebied. Of ontdek de Boerenzwaluwroute

Fietsen

Diverse fietsroutes komen langs Holle Mare zoals de Vestingroute en de Kiekendiefroute. Kom ook eens langs in bezoekerscentrum Tenellaplas in de Duinen van Oostvoorne bij Rockanje.

Vogels kijken

Ontdek veel verschillende rietvogels en eenden.

Beperkt toegankelijk

In het broedseizoen is het struinpad niet toegankelijk.

Laarzen komen van pas

Laarzen zijn zeker in de herfst en winter een aanrader.

Publieks­lievelingen

Bruine kiekendief, Noordse woelmuis, orchideeën en libellen op het struinpad.

Locatie

Hollemaarsedijk, Zwartewaal

Routes in dit gebied

Wandelroute 5,5 km
Zwartewaal
2 beoordelingen
Fietsroute 48 / 23 km
Rockanje
0 beoordelingen