Kersbergsrak

Foto: Idde Lammers - Kersbergsrak Foto: Idde Lammers

De uiterwaard waarin het terrein Kersbergsrak ligt was voorheen een uiterwaard. Vanwege een dijkversterking en hoogwatermaatregelen (ruimte voor de rivier) is er klei afgegraven. Het gebied is daarna zo ingericht dat nagenoeg geheel onder invloed staat van de dynamiek van de rivier.

Foto: Idde Lammers - Kersbergsrak Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

4128 LV, Lexmond

Het Kersbergsrak is een zoetwatergetijdengebied waar de natuurlijke processen zoals de getijdenwerking van de rivier de ontwikkelingen binnen het gebied sturen. Langs de rivier bevindt zich een oeverwal met daarop stroomdalgrasland. In het oostelijk deel is een klein strandje aanwezig. De lager gelegen delen, die onder invloed staan van het getij, bestaan voornamelijk uit riet, slik en open water. Bij eb bevatten alleen de geulen nog water, bij hoog water staat het overgrote deel van het terrein onder water. Langs de winterdijk is nog een stukje geriefhoutbos te vinden. Het gebied is langs de Lek toegankelijk voor recreanten.

Praktische info

Vogels kijken

Tip! Zet onze Vogelzoekkaart op je mobiel, waarmee je 24 vogelsoorten leert herkennen die in zoetwatergetijdennatuur voorkomen.

Locatie

4128 LV, Lexmond