Ommeloop

Foto: Idde Lammers - Ommeloop Foto: Idde Lammers

Het terrein Ommeloop (1 ha.) ligt ten noordwesten van Brielle. Vroeger lag het aan zee.

Foto: Idde Lammers - Ommeloop Foto: Idde Lammers

Praktische info

Door het zoute kwelderwater komen er maar liefst 75 verschillende plantensoorten voor, waaronder knolvossenstaart, zilte schijnspurrie moeraszoutgras en melkkruid. Bijzondere plantensoorten waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd! Het gebied werkt ook als een magneet op zeldzame vogelsoorten, zoals de roerdomp en de watersnip. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Katteweg en de Sleepseweg.

Praktische info