Polder Veerstalblok Bij Gouderak

Foto: Marie-Louise Govers - Veerstalblokboezem Foto: Marie-Louise Govers

Het terrein Polder Veerstalblok (52 ha.), bij Gouderak, is met zijn smalle weidekavels een kenmerkend deel van het veenweidegebied. Het gebied is open, alleen langs de tiendweg is wat beplanting van knotwilgen en elzen aanwezig.

Foto: Marie-Louise Govers - Veerstalblokboezem Foto: Marie-Louise Govers

Praktische info

De Veerstalblokboezem en het bebouwingslint langs de Hollandsche IJssel vormen beplantingszones die net buiten het reservaat liggen. Noordelijk ligt de rivier en aan de overkant de bebouwde kom van Gouda, die hier voornamelijk bestaat uit bedrijfsgebouwen. Aan de oostzijde grenst het reservaat aan de Provinciale Weg (N207) en is ook te overzien vanaf de Gouderakse Tiendweg.

Het gebied bezit belangrijke weidevogelpotenties. Het grasland in deze delen kent een mozaiekbeheer, omdat de eisen die de vogels in de verschillende seizoenen (en levensfasen) stellen nogal uiteenlopen. Er zal gezorgd worden voor plas-drassituaties binnen deze gebiedsdelen, om de kwaliteit van het weidevogelgebied te optimaliseren.

Praktische info

Openbaar vervoer
Bus 196, halte Gouderaksebrug, Gouderak

 

Routes in dit gebied

Wandelroute 13 - 18 km
Gouderak
0 beoordelingen