Schaayk Leerdam

Foto: Idde Lammers - Schaayk Foto: Idde Lammers

Schaayk (78 ha.), ten oosten van Leerdam, is het meest gevarieerde gebied in de Vijfheerenlanden met grienden, schraalland, elzenbroekbos, rietputten, mooie oude boomgaarden en prachtige knotwilgen.

Foto: Idde Lammers - Schaayk Foto: Idde Lammers

Praktische info

Een paradijs voor vogels zoals vink, tjiftjaf, fitis, grote lijster, zwartkop, roodborst en rietgors. Misschien is de fraaie blauwborst te horen of zelfs te zien. De rietzanger en de sprinkhaanrietzanger zijn terug uit het zuiden. Boven de natte graslanden bestaat de mogelijkheid dat een baltsende watersnip wordt gehoord en in de sloten en drasse delen is de heikikker aanwezig. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Diefdijk en de Donkere Kade.

Praktische info

Honden welkom

Honden zijn aangelijnd welkom.

Locatie

Routes in dit gebied

Wandelroute 11,5 km
Schoonrewoerd
3 beoordelingen