Solleveld Den Haag

Foto: Leo Loijenga Foto: Leo Loijenga

In Solleveld kun je genieten van bossen, duinen en water. Het is een waterwingebied dat beheerd wordt door duinwaterbedrijf Dunea. Het grenst aan Landgoed Ockenburgh en ook het Hyacintenbos en de Van Leyden-Hof liggen vlakbij. Je kunt Solleveld in vanuit Landgoed Ockenburgh, maar alleen als je een geldig passe-partout hebt. Solleveld maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Nergens in Nederland staan eikenbomen zo dicht bij zee als in Solleveld. Je kunt wel zien dat ze het zwaar hebben door de zilte zeewind: ze staan er gekromd en armetierig bij, maar ze houden toch kranig stand. Er is in Solleveld ook veel struikgewas en er groeit zelfs heide. Verder is Solleveld vooral een open duingebied met veel waterplassen. Daar kun je aalscholvers zien nestelen en af en aan vliegen. Als je ze niet ziet dan hoor of ruik je ze wel; in de buurt van de kolonie lijkt het wel alsof je bij een stortplaats voor visafval staat. Het gehele gebied Solleveld beslaat 135 ha. Het maakt deel uit van het aaneengesloten natuurbeschermingsgebied Solleveld-Kapittelduinen, een Natura 2000 gebied.

Gevarieerde vegetatie, veel vogels

Op je rondwandeling kom je door de verschillende soorten vegetatie die Solleveld rijk is. Dankzij die verscheidenheid aan vegetatie kun je hier ook veel verschillende vogels zien. Vooral in het eikenbos kun je veel spechten zien en horen roepen en roffelen.  's Zomers nestelt er een havikkenpaar; die krijg je niet zo gemakkelijk te zien maar ze verraden hun aanwezigheid vaak met hun roep. In de andere beboste gedeeltes hoor je vaak al vroeg in het voorjaar het gezang van de tjiftjaf, de fitis, de nachtegaal en de zwartkop. Ook de koekoek en de roodborsttapuit laten zich hier horen, om slechts enkele van de hier voorkomende vogels te noemen.

Waterwinning, natuurbeheer en recreatie

Solleveld is een duingebied en maakt deel uit van de kustbescherming. Sinds lang worden de duinen ook gebruikt voor waterwinning: het duinzand werkt als filter voor het drinkwater. Tegelijkertijd zijn duingebieden belangrijk vanwege de flora en fauna die er voorkomt. Door toepassing van nieuwe technieken (voorzuivering, diepinfiltratie) kunnen natuurbeheer en waterwinning steeds beter samengaan. Dunea, het duinwaterbedrijf dat Solleveld beheert, besteedt hier veel aandacht aan. Ook recreatie is hier mogelijk, maar in beperkte mate, om de natuur niet teveel te belasten. De toegang is dan ook gereglementeerd. Naast schapen en paarden wordt er slechts een beperkt aantal menselijke bezoekers toegelaten. Een deel van het gebied is altijd gesloten voor het publiek, een ander deel is alleen gesloten het vogelbroedseizoen (1 maart - 15 september).

Toegang

Als je Beschermer bent van het Zuid-Hollands Landschap dan kun je ook toegang krijgen tot Solleveld. Aanmelden als Beschermer kan hier (minimaal € 20 per jaar).

Als je Beschermer bent kun je een passe-partout voor Solleveld aanvragen tijdens kantooruren via telefoonnummer (010) 272 22 22. Het passe-partout kost € 12,50 per kalenderjaar. Een passe-partout is geldig voor maximaal twee volwassenen en drie kinderen.

Er zijn meer aanvragen dan het aantal mensen dat kan worden toegelaten, dus er is een wachtlijst. Er worden u geen kosten in rekening gebracht zolang u nog op de wachtlijst staat.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het Nationaal Park Hollandse Duinen wordt een gebied van 43 kilometer lang en 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met de oprichting van dit Nationaal Park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft. Lees hier meer over het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Praktische info

Parkeren

Het gebied is alleen te bereiken via het Hyacintenbos naast Landgoed Ockenburgh. Je kunt (gratis) parkeren iets voorbij Monsterseweg 2 in Den Haag, op de parkeerplaats aan de linkerkant van de oprijlaan. Daar staan ook fietsenrekken. Verder staan er nog fietsenrekken bij de ingang van het Hyacintenbos.

Geen honden

Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied zijn honden hier niet toegestaan.

Horeca in de buurt

Achter villa Ockenburgh bevindt zich Kasserie OCK in een tijdelijk onderkomen. Je kunt hier terecht voor lekkere drankjes en bijzondere broodjes. Nadat de villa is opgeknapt keert Brasserie OCK hier terug. In de kas worden dan biologische groentes en kruiden gekweekt.

Wandelen

Solleveld is alleen te voet toegankelijk op de aangegeven paden.

Openbaar vervoer

Het gebied is het dichtst te benaderen met stadsbus 31, Bushalte Ockenburgh. Plan de reis op 9292.nl.

Vogels kijken

Aalscholvers zijn hier prominent aanwezig. Dankzij het gevarieerde landschap kun je hier verder bos-, water- en duinvogels zien. Er is een vogelkijkscherm aan de noordoostkant van de grootste plas.

Beperkt toegankelijk en passepartout vereist

Een deel van Solleveld is het hele jaar toegankelijk. In een gedeelte van het gebied mag je alleen buiten het broedseizoen (1 maart tot 15 september) komen. De rest van het gebied is altijd afgesloten voor bezoekers.

Bijzonderheden

Solleveld is alleen toegankelijk voor Beschermers van Zuid-Hollands Landschap in het bezit van een speciale passe-partout.

Je kunt je via deze pagina aanmelden als Beschermer.

Een passe-partout kun je telefonisch aanvragen tijdens kantooruren via (010) 272 22 22. Je moet dan nog wel even geduld hebben want er is een wachtlijst. Er zijn meer mensen die Solleveld in willen dan het gebied aan kan!

Locatie

Den Haag