Zouweboezem Lexmond

Het mooiste natuurgebied van de Vijfheerenlanden. Ooit maalden de molens op de Zederikkade het overtollige polderwater naar deze rietvelden toe. Vroeger waren dit de productiepercelen voor de rietdekker die er de bekende rietdaken voor boerenhofstedes van maakte. Nu zijn de uitgestrekte moerassige en rietvelden het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Ook broeden hier moerasvogels zoals de zwarte stern, porseleinhoen, cetti’s zanger, snor en bruine kiekendief.

De Zouweboezem vormt een geheel met de naastgelegen eendenkooi De Zouwe, Het Hoenderwiel en de polder Achthoven. Graslanden, water en rietpercelen wisselen elkaar af en vormen samen één groot natuurgebied. De wandeling sluit aan op de wandelmogelijkheden in de aangrenzende polder Achthoven. Ook zijn er diverse uitzichtpunten. Er loopt een vlonderpad door het rietland, vaak zijn er moerasvogels van dichtbij te zien.

Rond de Zouweboezem zijn drie parkeerplaatsen. Wie zijn auto parkeert aan de Boezemweg is vrijwel meteen in het hart van dit gebied. Maar let op: De capaciteit van deze parkeerplaats is beperkt en langs de weg parkeren is niet toegestaan. Goede alternatieven zijn de parkeerplaatsen aan de Driemolenseweg (paralel aan de A27) of aan de Polderweg te Lexmond.

Vanaf deze parkeerplaats loop je de Zederikkade op. Het eerste stuk van de is geasfalteerd, maar voert wel langs een prachtig gerestaureerde molen. Langzaam vervaagt het geluid van de A27 en bij de tweede (geknotte) molen is het stil. Hier begint een lange graswandeling over het tweede deel van de kade naar de vogelkijkhut (GPS coördinaten 51 95 05 69 – 4 990129).

Wie stug doorwandelt komt vanzelf weer in de bewoonde wereld, de Boezemweg brengt je op de dijk langs de Lek. Op het stukje dat de Sluis heet, werd vroeger het boezemwater gespuid. Hiervandaan ben je in een wip bij Eendenkooi De Zouwe; nog altijd in gebruik als eendenkooi. Het kooibos zorgt voor rust in de plas. In de winter is de kooi een rustgebied voor talloze eendensoorten als slobeend, krakeend en smient. Een kijkscherm onder aan de dijk biedt zicht op de plas en de vogels. Vanaf de Zouwendijk is het gebied goed te overzien.

De Zouweboezem, eendenkooi de Zouwe, het Hoenderwiel en polder Achthoven vormen samen 1 groot natuurgebied van graslanden, water en riet.

Historie

In de middeleeuwen maakten vijf heren de dienst uit in de Vijfheerenlanden. Het landschap uit die tijd is nog steeds te herkennen. Overal liggen kleinere en grotere natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap. Mogen we een suggestie doen? Doe een dagje Vijfheerenlanden en combineer fietsen, wandelen, vogels kijken met lekker mijmeren langs de waterkant. Binnen hoge dijken van de Vijfheerenlanden tussen Vianen, Ameide en Leerdam ligt een mozaïek van uiterwaarden, watertjes, boomgaarden, grienden en eindeloze weilanden. Rijg de losse bezoekjes aan deze gebieden aan elkaar tot een ‘natuurlijk’ dagje uit.

Praktische info

Parkeren

Rond de Zouweboezem zijn drie parkeerplaatsen. Wie zijn auto parkeert aan de Boezemweg is vrijwel meteen in het hart van dit gebied. Maar let op: De capaciteit van deze parkeerplaats is beperkt en langs de weg parkeren is niet toegestaan.
Goede alternatieven zijn:

  • Op de kruising Veldweg, Driemolensweg bij het tunneltje onder de A27, Veldweg, 4128 Lexmond 51 56 10.4 – 005 00 03.6
  • Einde Polderweg Lexmond
Honden niet welkom

Honden zijn aangelijnd welkom op het hoofdpad in de Zouweboezem. Op het pad naar het kijkscherm zijn honden niet toegestaan. Let onderweg altijd op de bordjes.

Ook voor minder validen

Alleen het eerste deel van de wandeling, vanaf Parkeerplaats Boezemweg tot de eerste uitkijkvlonder is geschikt voor rolstoel of buggy.

Wandelen

Deels verhard en deels onverhard wandelen door weidegebied. Bij zeer veel neerslag kunnen delen zeer nat zijn en zijn laarzen noodzakelijk. 

Openbaar vervoer

Stap uit bij bushalte Veldweg, Lexmond. Arriva Bus 81 of 181. Of bushalte Boezemweg, Ameide, Arriva bus 90. Kijk op 9292.nl voor actuele reisinformatie.

Fietsen

Alleen op de verharde paden.

Laarzen komen van pas

Op de graskade kunnen bij (aanhoudend) nat weer laarzen handig zijn.

Bijzonderheden

Het pontje over de Zederik is ieder jaar van 15 maart – 15 juli uit de vaart vanwege broedseizoen. Kijk hier voor de laatste informatie.

Publieks­lievelingen

Allerlei soorten die zich thuisvoelen in het moeras zoals purperreigers, zwarte sternen, kamsalamanders, grote modderkruipers, bruine kiekendieven, rietorchis, veenpluis, grote ratelaar, dotterbloem etc., maar ook het ree, grutto, tureluur, groene specht en havik zijn hier te zien.

Locatie

Zederikkade, Lexmond

Routes in dit gebied

Wandelroute 1,3 km
Meerkerk
1 beoordeling
Fietsroute 45 km
Lexmond
1 beoordeling
Wandelroute 15 / 13,5 km
Meerkerk
22 beoordelingen
Wandelen 9 km
Lexmond
18 beoordelingen