Help met uw bedrijf

Wilt u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Met uw bedrijf bijdragen aan een goede woon- en werkomgeving? Lokale betrokkenheid tonen en heel direct resultaat zien?

Natuursponsoring: geen mooier gelegen skybox dan een vogelkijkhut op een duintop. Geen betere veldreclame dan uw naam op de entree van een natuurgebied!

Word Groene Partner van het Zuid-Holland Landschap!

  • Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen
  • Samen voor een prettige woon- en werkomgeving
  • Behouden van Natuurlijk Kapitaal
  • Zichtbare lokale betrokkenheid
  • Duurzame exposure
  • Teambuilding, personeelsuitjes en klantendagen in de natuur

Natuurlijk Kapitaal

Volgens het Zuid-Hollands Landschap zijn economische activiteit en leefomgeving twee kanten van dezelfde medaille. Natuur heeft een maatschappelijke waarde die in stand wordt gehouden met financiële middelen die worden opgebracht door de industrie en de dienstensector.

Natuur en cultuurgronden zijn kostbaar. Het onderhouden en ontwikkelen ervan kost per jaar ongeveer 1.000 euro per hectare. De natuur levert hiervoor veel diensten terug. Waterzuivering voor onze drinkwatervoorziening bijvoorbeeld, of wateropvang en waterafvoer in natte periodes, instandhouding van biodiversiteit, biomassa en ga zo verder. Denkt u maar eens aan de wilde bijensoorten die ook voor onze gewassenteelt essentieel zijn. En één van de mooiste dingen die de natuur ons levert: ruimte voor ontspanning, recreatie en verwondering…

Partnership

Bedrijven die samen met het Zuid-Hollands Landschap willen werken aan het behoud en beheer van natuurgebieden in de drukste provincie van Nederland én een van de meest dichtbevolkte gebieden van de wereld, gaan als Groene Partners van het Zuid-Hollands Landschap een prachtige uitdaging aan.

Natuurlijk zorgt het Zuid-Hollands Landschap dat medewerkers van Groene Partners volop de gelegenheid hebben om te genieten, te sporten, te ontspannen of vrijwilligerswerk te verrichten in onze gebieden. Exposure van uw bedrijf, klantendagen, teambuilding, heel bijzondere vergaderlocaties… We denken graag mee wat wij voor onze Groene Partners kunnen betekenen. Ieder partnership is een unieke samenwerking. 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Inge Bouwmans, relatiemanager bij het Zuid-Hollands Landschap. Ze is te bereiken via i.bouwmans@zhl.nl.
Bekijk onze Groene Partners