Hoopvol geluid over onze toekomstige landbouw

  • Nieuws
  • Hoopvol geluid over onze toekomstige landbouw
maandag 13 januari 2020

Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Organisaties willen met dit plan gehoor geven aan de gezamenlijke wens om ons voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. De wandelaars vragen de overheid om snel in actie te komen, aangezien het huidige systeem niet meer houdbaar is. Ze doen zelf een voorzet met het plan, dat nadrukkelijk geen protest is, maar de weg vooruit schetst. Het plan dat dinsdag aan minister Schouten wordt overhandigd, wordt op zondag 12 januari gepubliceerd op www.dewegvooruit.nl. Tijdens Vroege Vogels op diezelfde dag, zal de Kring-Loop en het plan persoonlijk worden toegelicht door onder andere Marcia de Graaff (Kening fan ‘e Greide). 

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurinclusieve kringlooplandbouw is een landbouw-voedselsysteem waarin ecologische kringloopprincipes het uitgangspunt zijn: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen grondstoffen, dus zo min mogelijk van externe middelen zoals fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Mest wordt weer teruggebracht op het land. Er wordt met respect omgegaan met de natuurlijke omgeving. Een duurzame landbouw met een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-)water, gezonde producten en gezond vee. Ook de keten eromheen is duurzaam georganiseerd. Daarnaast verdienen boeren in dit systeem een goed inkomen en burgers zijn bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel. 

Een positieve, maar urgente boodschap naar Den Haag

Op de boerderij in Delfgauw waar minister Schouten in 2018 haar veelbelovende kringloopvisie lanceerde, gaat op 14 januari de Kring-Loop van start. Deze datum is de eerste dag na het kerstreces. De organisaties maken hiermee duidelijk direct aan de slag te willen gaan met een omslag in 2020. De wandelaars verwachten binnen ruim twee uur Den Haag te bereiken, waar ze het stappenplan aan minister Schouten overhandigen. Het stappenplan borduurt voort op intenties die de minister in 2018 uitsprak en schetsen het proces dat nodig is om daar gezamenlijk te komen: met boeren, burgers, ketenpartijen, financiers, natuurbeschermers en de overheid. 

“Het plan is tot stand gekomen door de bijzonder hoge inzet van ruim 50 organisaties, die tijd hebben vrijgemaakt om hun bijdrage te formuleren”, zegt Marcia de Graaff, aanjager van Kening fan ‘e Greide en mede-initiatiefnemer van de Kring-Loop. “Samen brengen we een hoopvolle, maar tegelijk urgente boodschap naar Den Haag.” 

Een overkoepelende toekomstvisie

In het plan schetsen de ruim 50 betrokken organisaties samen een overkoepelende visie voor de toekomst (2040). Het eerste deel van deze visie luidt als volgt: “Nederland is dan een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire, klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.” (Uit: Plan ‘De weg vooruit. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw’) 

Lees hier het volledige plan

Sectoroverstijgend en landelijk gedragen

De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van onder meer: Kening fan ‘e Greide, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Triodos Bank, Netwerk GRONDig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPP Coalitie, Bionext, Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, Boerenraad, Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Slow Food Youth Network, de BioTuinders, Landschap Noord-Holland, Biohuis, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Biowad, Louis Bolk Instituut, Soorten NL, Stichting Demeter, Bio-Logisch-Limburg, Aeres Warmonderhof, Terrestris, BD-vereniging, Zonnehoeve, de Fryske, Stichting Bio-Ki, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Natuur&Milieu, BioNederland, Hofweb en Grootouders voor het Klimaat.