Werkbezoek met de VVD: in waadpak de poel in

  • Nieuws
  • Werkbezoek met de VVD: in waadpak de poel in
dinsdag 3 september 2019

Maandag 2 september heeft VVD Kamerlid Arne Weverling samen met Laurine Bonnewits (VVD Zuid-Holland) een bezoek gebracht aan het Staelduinse Bos bij het Zuid-Hollands Landschap. Beide VVD’ers zijn in een waadpak een poel ingegaan, om uitleg te krijgen van groene vrijwilligers. Er is gesproken over natuurbescherming, biodiversiteit en integrale & natuurinclusieve ontwikkeling in en rondom steden.

Bij het gesprek over de Programmatische Aanpak Stikstof schoof ook Gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) aan. Het werkbezoek werd georganiseerd door LandschappenNL en SoortenNL in samenwerking met Lodewijk Hoekstra van NLGreenlabel.

Biodiversiteit beschermen

De Nederlandse natuur en biodiversiteit beschermen, zonder dat het ten koste gaat van economische ruimte. Een serieuze uitdaging, maar tijdens het werkbezoek zijn diverse mogelijkheden besproken. Door bijvoorbeeld het aantal doelsoorten van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verbreden, kunnen er eerder positieve resultaten bereikt worden. Dit maakt het ook aantrekkelijker voor agrariërs om mee te werken aan een diverser landschap.

De soorten in de poel van het Staelduinse Bos werden geïnventariseerd door de vrijwilligers van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Zij gaven in de poel samen met Lodewijk Hoekstra een toelichting aan de VVD’ers in waadpak. Arne Weverling reageerde enthousiast: “Ik ben ook woordvoerdervisserij dus ik word helemaal blij als ik hier sta met een groot schepnet.”

Belang voor de samenleving

Hank Bartelink, directeur LandschappenNL benadrukte het belang van biodiversiteit voor de samenleving. Het herstelplan ‘Samen voor biodiversiteit’ dat nu voor de uitvoering staat, kan nu verandering gaan brengen. Hierbij werken ketenpartijen uit de landbouw ook samen met natuurorganisaties. Bartelink: “Door in natuurbescherming te sturen op wat goed gaat, in plaats van pas wat te doen als het al slecht gaat, kan je de leefomgeving gezond houden en krijg je ook meer ruimte voor bijvoorbeeld economische ontwikkeling.”

Weverling tot slot: “Het belang van groen is groot, niet alleen omdat we willen blijven leven en ademen, maar ook omdat het functioneel is, bijvoorbeeld voor waterbuffering. En het is natuurlijk belangrijk dat wij er met onze kinderen van kunnen blijven genieten. Ik wil me dan ook inzetten voor én natuur, én economische ontwikkeling.” Om dat te bereiken is in ieder geval een goede samenwerking onontbeerlijk is, daar zijn de verschillende aanwezigen het zeker over eens.