Jaaroverzicht 2019

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, bedrijfsvrienden en 50.000 Beschermers maken we Zuid-Holland steeds mooier. Op deze pagina zoomen we in op enkele projecten waar wij ons in 2019 sterk voor maakten. Eind juni vindt u hier ons complete jaarverslag en de jaarrekening.

 

Op naar een grote soortenrijkdom

In 2019 hebben 130 paartjes zwarte stern in de Krimpenerwaard gebroed. Ze doen dit vooral op nestvlotjes die door het Zuid-Hollands Landschap in sloten worden gelegd.
We haalden containers vol veek uit Klein Profijt en we maaiden op grote schaal riet. Hierdoor ontstaat meer openheid, waar de zeldzame zoetwatergetijdenplanten als het zomerklokje van profiteren.
Tijdens graafwerkzaamheden in Fort Penserdijk stuitten we op een ruimte waar niemand het bestaan van wist! Die ‘nieuwe’ ruimte hebben we speciaal ingericht voor vleermuizen.
In Spanjaards Duin groeven we het zand af tot onder de grondwaterstand. In de natte duinvalleien krijgen zeldzame plantensoorten als moeraswespenorchis en echt duizendguldenkruid nu een nieuwe kans.
Op 12 april 2019 hebben we dankzij een crowdfundingsactie tien Exmoorpony’s in het duingebied kunnen loslaten. Samen met gallowayrunderen zorgen de pony's voor een open en gevarieerd duingebied.
Met het geld van de Bomenactie konden we op landgoed Rhijngeest in Oegstgeest, in Wassergeest bij Lisse, het Achterbos in Kasteelgaarde Rhoon en langs de Diefdijk in Leerdam onze bossen vitaal houden en nieuwe bomen aanplanten.
Ieder jaar ontvangen wij steun van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Daarmee kunnen wij projecten uitvoeren die anders niet mogelijk waren geweest. In 2019 droeg de NPL bijvoorbeeld bij aan de inrichting van de demoboezem bij Haastrecht.