Jaarverslag 2019

Voor ons staat de band tussen mens en natuur centraal. Vanuit dit besef willen we mensen actief betrekken bij de beleving, bescherming en het beheer van natuur en landschap dichtbij. Graag informeren wij u hoe we daar concreet aan werken in het mooie Zuid-Holland. Vandaar deze online versie van ons jaarverslag 2019.
Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.
De huidige Coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: een gezonde, groene omgeving dicht bij huis is belangrijker dan ooit. Met trots blik ik terug op de resultaten die we in 2019 hebben bereikt om onze groene leefomgeving te beschermen en verbeteren.
Regio Veenweiden is een uitgestrekte regio, met natuurgebieden in de Krimpenerwaard en in de Vijfheerenlanden. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 2.000 hectare aan natuur.
Regio Eilanden is een uitgestrekte regio, met natuurgebieden in en om Rockanje, Westvoorne, de Kop van Goeree, Zwartewaal, Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 1.250 hectare aan natuur.
Regio Kuststreek is een dynamische regio, met natuurgebieden in de Bollenstreek, rondom Hoek van Holland en het Westland. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 1.250 hectare aan natuur. Veel gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park de Hollandse Duinen.
De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers in Zuid-Holland met kennis, (financiële) middelen en mankracht. Zo wordt het voor inwoners makkelijker om zich in te zetten voor het groen in de eigen omgeving.
Het Zuid-Hollands Landschap werkt er dagelijks aan om de soortenrijkdom in haar gebieden te behouden en vergroten. In 2019 is dit zeker gelukt. Onze boswachters en vrijwilligers deden weer een groot aantal waarnemingen en ontdekkingen.
Wij zorgen voor de groene schatten van de drukste provincie van het land. Maar we kunnen ons werk alleen maar doen dankzij de hulp van vele donateurs, groene partners en de Nationale Postcode Loterij.