Jaarverslag

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Voor het Zuid-Hollands Landschap staat de band tussen mens en natuur centraal. Vanuit dit besef willen we mensen actief betrekken bij de beleving, bescherming en het beheer van natuur en landschap dichtbij. In onze jaarrekeningen en jaarplannen beschrijven we hoe we daar concreet aan werken in het mooie Zuid-Holland.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van het Zuid-Hollands Landschap kun je hieronder direct downloaden.

ANBI verantwoording en CBF Erkenning

Archief jaarverslagen

Archief jaarrekeningen

Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2023

Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJBP) is ons kompas voor de komende vijf jaar. Wij willen meer ondernemend zijn zonder onze basis te verliezen en beoordeeld worden op de resultaten die bereikt worden.
Bekijk document