Kijkhut windpark

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

6. Kijkhut en windpark

Kijkhut Lyondell

Fiets aan het einde van de Brielsegatdam heen en weer naar de kijkhut voor een prachtig uitzicht over de voordelta. De hut is mogelijk gemaakt door kunststoffenproducent Lyondell

De kans op de aanwezigheid van zeehonden op de zandplaten is hier groot.

Kijkt u de andere kant uit, dan kunt u in de Slufter kijken. Hier liggen de zwaar vervuilde waterbodems opgeslagen die zijn opgebaggerd om de vaarwegen op diepte te houden. Het is de erfenis uit de jaren zestig en zeventig toen er nog volop afval water op de rivieren geloosd werd. Dat snelstromend water bracht dit naar Zuid-Holland waar het in rustig water neersloeg. Inmiddels is dit probleem grotendeels opgelost en wordt de erfenis naar de De Slufter gebracht om te worden beheerd door Boskalis.

Windpark Slufterdam

De huidige windturbines van Nuon en Eneco worden komende jaren vervangen. Nu staan er 17 windturbines aan de noord- en westkant van de Slufter. De huidige ashoogte van de windturbines is 70 meter. De turbines hebben wieken van 35 meter. De 14 nieuwe windturbines hebben een ashoogte van maximaal 100 meter en wieken van circa 56 meter. Deze komen rond de hele Slufter te staan en draaien veel langzamer, waardoor het beeld van het windpark rustiger wordt. De 14 nieuwe windturbines wekken ongeveer 2 keer zo veel stroom op dan de huidige 17.

 De afgelopen jaren lieten Nuon en Eneco uitgebreid onderzoek doen naar het vlieggedrag van vogels rondom de Slufterdam. Op basis van dit onderzoek kon een ontwerp van het windpark worden gemaakt dat rekening houdt met de kustvogels door de onderlinge afstand en de masthoogte van de windturbines en de diameter van de wieken te optimaliseren.

Aan de voet van de windturbines ligt het slibdepot dat het windpark zijn naam gaf: de Slufter. Hier ligt vervuilde slib uit havens en rivieren veilig opgeslagen.

Een windpark met respect voor vogels 

De ontwikkelaars van Windpark Slufterdam kijken goed naar de effecten op de vogels in het gebied en richten het windpark zo gunstig mogelijk voor hen in. Oorspronkelijk waren de windturbines gepland tot aan de Brielse Gatdam, maar dit aantal is teruggebracht om meer ruimte te geven aan de vogels.

 Veel vogels vliegen relatief laag. U kent het beeld vast wel: een vlucht meeuwen of andere zeevogels scheert laag over de zee of over de duinen. Door de grotere hoogte van de nieuwe windturbines ontstaat er onder de windturbines meer doorvliegruimte. Ook de ruimte tussen de windturbines wordt groter, waardoor ze minder ‘in de weg’ staan. De ruimere plaatsing van de windturbines is een direct gevolg van de ecologische onderzoeken.

Uw mening

Nuon en Eneco hechten veel waarde aan uw mening als fietser of wandelaar in dit gebied. Hier vindt u meer informatie over het windpark en de voorgenomen uitbreiding. Als u uw mening met ons wilt delen kunt u gebruik maken van het antwoordformulier op deze site. Het windpark is ook te vinden op Twitter.

Windpark Slufterdam projectgegevens 

  • Vermogen: 25,5 MW
  • Productie: 76.500 MWh per jaar
  • Staat gelijk aan: 22.000 huishoudens
  • In gebruik sinds: 2003 Eneco/2003 Nuon
  • Windturbines: 17 General Electric 1,5 windturbines.
  • Ashoogte: 70 meter 

 

Naar het volgende punt