Manifest "De kracht van de groene vrijwilliger"

Een brede coalitie van groene partijen zoekt draagvlak voor de belangrijke rol van vrijwilligers bij de instandhouding van natuur en landschap in Nederland.

Marianne (Voedselbos)
Als vrijwilliger van het voedselbos in Vlaardingen zorg ik ervoor dat het voedselbos toegankelijk blijft voor bezoekers.
Marianne Ploeg - vrijwilliger bij het voedselbos in Vlaardingen

Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf.

Met de ondertekening van het manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De initiatiefnemers roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het manifest te ondertekenen.

Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur. De 12 provincies en het ministerie van EZ steunen dit initiatief.

Teken het manifest

 

 

Marianne (Voedselbos)
Als vrijwilliger van het voedselbos in Vlaardingen zorg ik ervoor dat het voedselbos toegankelijk blijft voor bezoekers.
Marianne Ploeg - vrijwilliger bij het voedselbos in Vlaardingen