2019: Terugblik Marketing, Communicatie en Fondsenwerving

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Wij zorgen voor de groene schatten van de drukste provincie van het land. Maar we kunnen ons werk alleen maar doen dankzij de hulp van vele donateurs, groene partners en de Nationale Postcodeloterij.

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Gulle giften voor nieuwe kudde Exmoorpony’s

In het vroege voorjaar van 2019 startte het Zuid-Hollands Landschap een campagne om een nieuwe kudde grote grazers voor de Duinen van Oostvoorne te kunnen aanschaffen. Dit was hard nodig, want de huidige kudde IJslandse pony’s was door ouderdom veel te klein geworden.

De Duinen van Oostvoorne worden al bijna dertig jaar begraasd. De dieren leveren een belangrijke bijdrage aan het beheer van het natuurgebied. Pony’s eten het hele jaar door korte grassen en kruiden en voorkomen daarmee verruiging.

We wilden graag tien nieuwe Exmoorpony’s voor de Duinen van Oostvoorne aanschaffen. Exmoorpony’s stammen direct af van wilde paarden en kunnen onder voedselarme omstandigheden overleven. Dit maakt ze geschikt voor jaarrond begrazing.

Met name via sociale mediakanalen, de e-mailnieuwsbrief en de website vroegen we mensen om een bijdrage voor de kudde. De campagne sloeg meteen aan en de donaties stroomden binnen. Op 12 april hebben we door de vele giften tien Exmoorpony’s in het duingebied kunnen loslaten. Onbegrip over de aankoop van een nieuwe kudde, in plaats van het overnemen van paarden uit de Oostvaardersplassen, kon door ons webcareteam veelal weggenomen worden door met onze volgers in gesprek te gaan en onze afwegingen open en eerlijk toe te lichten. 

Bomenactie groot succes

De inwoners van Zuid-Holland dragen onze bomen en bossen een warm hart toe. Dat bleek tijdens onze Bomenactie in 2019. We vroegen mensen om een bijdrage voor het vitaal houden van onze bossen en het aanplanten van nieuwe bomen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Door de steun van onze Beschermers en donateurs voerden we in 2019 verschillende projecten uit.

Op het landgoed Rhijngeest knapten we twee boomlanen op. Eerst moest daar het nodige gezaagd en gesnoeid worden om ervoor te zorgen dat de jonge aanplant genoeg licht krijgt om te groeien.

In Wassergeest vormden we een eentonig essenbos om tot een gevarieerd bos met inheemse soorten als zomereik, veldesdoorn en els. Deze variatie komt de biodiversiteit ten goede. In Kasteelgaarde Rhoon was het Achterbos door stormschade zwaar gehavend. Met het geld van de Bomenactie hebben we hier een gevarieerd nieuw bos kunnen aanplanten (zie elders in dit jaarverslag).

Ook in de Regio Veenweiden gingen we voortvarend aan de slag. Langs de Diefdijk in Leerdam plantten we een bosperceel aan met inheemse soorten. Ook knapten we er een hoogstamboomgaard op.

Groene partners en Nationale Postcode Loterij

Groene partners zijn bedrijven en organisaties die voor een langere periode met het Zuid-Hollands Landschap samenwerken en ons financieel ondersteunen. In 2019 hadden we deze bijzondere relatie met zestien Groene Partners. Nieuw is de samenwerking met Eneco en Vattenfall.

Daarnaast maken deze energieleveranciers het mede mogelijk dat we zonnepanelen kunnen plaatsen op het bezoekerscentrum Tenellaplas. Daarnaast storten zij de komende vijftien jaar een bedrag in het nieuw opgerichte Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne. Door een verdubbeling van dit bedrag door de gemeente Westvoorne is er jaarlijks geld beschikbaar voor natuurprojecten op Voorne. Deze positieve ontwikkelingen onderstrepen het belang van samenwerking met Groene Partners. Vanuit onze werkorganisatie hebben we hier dan ook meer aandacht voor dan vroeger.

Naast Groene Partners zijn er ook bedrijven en organisaties die een eenmalige donatie aan ons doen. Hes Internationaal was hier in 2019 een mooi voorbeeld van. De tankterminal op de Maasvlakte II maakt een verdere verduurzaming van ons bezoekerscentrum Tenellaplas mogelijk. Een warmtepomp en een nieuw ventilatiesysteem leveren een bijdrage aan een beter milieu en verlagen bovendien de exploitatiekosten van het gebouw. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Door sponsoring en groene partnerschappen hebben we in 2019 ontzettend veel extra’s voor de natuur, het klimaat en onze waardevolle landschappen kunnen betekenen.

Daarnaast ontvangen wij jaarlijks steun van de Nationale Postcode Loterij. Ook hierdoor kunnen we natuurprojecten uitvoeren die anders op ons wensenlijstje zouden blijven staan. In 2019 droeg de Nationale Postcode Loterij onder meer bij aan de herinrichting van de demoboezem bij Haastrecht en de Koeneschans langs de Vlist, De herinrichting van landgoed Nieuw Leeuwenhorst, het instandhouden van het groene erfgoed op Huys te Warmont, ondersteuning van De Groene Motor en de organisatie van de landelijke Natuurwerkdag.

Samen maken we Zuid-Holland nog mooier!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier!
Help je mee?