Nieuwe kansen voor Spanjaards Duin

Foto: Peer Compeer Foto: Peer Compeer

Tien jaar geleden werd op het strand bij ’s-Gravenzande een nieuwe duinenrij aangelegd. Spanjaards Duin compenseert de natuur die bij de aanleg van Maasvlakte 2 verloren ging.

Tussen de oude en de nieuwe duinenrij van Spanjaards Duin zou een natte duinvallei moeten ontstaan, met aan de randen en tegen de duinhelling zogenaamd ‘grijs duin’. Met het grijs duin gaat het goed. Er komen soorten voor als zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan, roodborsttapuit, zandzegge, en zeewolfsmelk. De geplande natte duinvallei stoof de afgelopen jaren echter minder diep uit dan verwacht. Hierdoor kwam het grondwater niet tot aan de oppervlakte en zijn soorten als moeraswespenorchis, echt duizendguldenkruid en onze ‘icoonsoort’ groenknolorchis niet te verwachten. In het voorjaar van 2019 grepen we in. Op vijf plekken groeven we het zand af tot onder de grondwaterstand. In de natte duinvalleien krijgen zeldzame plantensoorten nu een nieuwe kans.

Samen behouden we de natuur

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier!
Ook een steentje bijdragen?

Word Beschermer of steun een project naar keuze.