Beschermers bezoeken ‘hun’ Luistenbuul

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers
  • Nieuws
  • Beschermers bezoeken ‘hun’ Luistenbuul
donderdag 1 juni 2017

Eerder dit jaar wist Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het natuurgebied Luistenbuul tussen Lexmond en Ameide te verwerven. Beschermers van deze natuurbeschermingsorganisatie die de aankoop met een gift mogelijk maakten, bezochten op 31 mei het zeldzame stuk stroomdal grasland langs de Lek.

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers
Op termijn zullen hier ook zeldzame planten groeien. Natuur beschermen kost tijd, maar het loont de moeite. Dat heeft het Zuid-Hollands Landschap in haar ruim tachtig jarige bestaan wel geleerd.
René Garskamp, boswachter het Zuid-Hollands Landschap

“Ik was heel verrast door de persoonlijke uitnodiging om Luistenbuul te komen bezoeken”, vertelt mevrouw De Koster. “Omdat ik een bescheiden bijdrage aan de aankoop heb geleverd, vond ik het leuk om het gebied met eigen ogen te zien.” En zo waren er meer Beschermers en donateurs van de stichting naar het bijzondere stroomdalgrasland in de Vijfheerenlanden gekomen. Hoe bijzonder Luistenbuul is, legt boswachter René Garskamp uit. “Voor de intensivering van de landbouw kwamen stroomdalgraslanden op veel plekken langs de grote Nederlandse rivieren voor. Maar in de loop van de vorige eeuw zijn die vrijwel overal verdwenen. Luistenbuul is één van de laatste restanten. Daarom is het zo belangrijk dat we het gebied – mede dankzij de Beschermers – hebben aangekocht.”

Belangrijke zaadbank

“In de grond zitten nog zaden van planten die vrijwel nergens meer voorkomen”, vervolgt René. “Door een verschralingsbeheer in de uiterwaarden verspreiden deze planten zich in de toekomst verder over het gebied. Luistenbuul is een zaadbank van ongekende waarde. Er groeit bijvoorbeeld sikkelklaver, geel walstro, bevertjes en kleine ruit.” De zeldzame vegetatie was een belangrijke reden voor Marjolein van Till en Jasper Lievisse Adriaanse uit Ameide om de aankoop te steunen. “We zijn echte natuurliefhebbers”, vertelt Marjolein. “In de Zouweboezem kijken we graag naar vogels, maar het determineren van plantensoorten vinden we ook leuk.” In Luistenbuul kunnen ze hun hart ophalen. René wijst de groep op knoopkruid, sint janskruid, margrieten en veldsalie.

Natuur beschermen loont

Om de rijke flora in Luistenbuul ook elders langs de Lek nieuwe kansen te bieden, heeft de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de afgelopen jaren verschillende percelen in de Achthovense Uiterwaarden kunnen verwerven. Door deze voormalige maïsakkers te verschralen worden ze langzaam maar zeker geschikter voor plantensoorten die alleen voorkomen in een voedselarme bodem. Over de zanderige rivierduinen wandelen we naar zo’n eerdere verwerving. “Om de vermeste grond te verarmen, hebben we dit perceel ingezaaid met zomertarwe”, vertelt René. “Dit gewas is heel geschikt om de meststoffen als het ware uit de grond te trekken. Op termijn zullen hier ook zeldzame planten groeien. Natuur beschermen kost tijd, maar het loont de moeite. Dat heeft de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap in haar ruim tachtig jarige bestaan wel geleerd.”

Filmpje toegevoegd op 21 augustus 2017

Op termijn zullen hier ook zeldzame planten groeien. Natuur beschermen kost tijd, maar het loont de moeite. Dat heeft het Zuid-Hollands Landschap in haar ruim tachtig jarige bestaan wel geleerd.
René Garskamp, boswachter het Zuid-Hollands Landschap