Betrek NVWK bij beheercollectief

Tekst: Floris Bakker Tekst: Floris Bakker
  • Nieuws
  • Betrek NVWK bij beheercollectief
woensdag 27 maart 2019

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wil graag de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) betrekken bij de oprichting van het beheercollectief.

Het is de bedoeling dat dit collectief, gevormd door het Zuid-Hollands Landschap, het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard en de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard, het nieuwe natuurgebied Veenweiden gaat beheren. Volgens ZHL-directeur Michiel Houtzagers beschikt de NVWK over veel gebiedskennis. Daarnaast heeft de natuurorganisatie ervaring als het gaat om het monitoren van onder andere weidevogels, zowel binnen als buiten de natuurbegrenzing. Bovendien zorgt de NVWK, met ruim 750 leden, voor een aanzienlijk maatschappelijk draagvlak.

Eigendom

De oprichting van het beheercollectief verloopt tot nu toe stroef, met name omdat er tot voor kort twijfel bestond over de visie van de Provincie Zuid-Holland op het eigendom en de zelfbeschikking van de gronden van het Zuid-Hollands Landschap. Ook was er onduidelijkheid over het aanvragen van subsidie voor natuurbeheer. Nu er door de provincie duidelijkheid is gegeven, kan er volgens Houtzagers worden gebouwd aan het beheercollectief.

Positief

De laatste gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de partijen stemmen hem positief. "Ondanks verschillende visies op bepaalde thema's zijn we nader tot elkaar gekomen." Houtzagers benadrukt dat zowel het Zuid-Hollands Landschap als de NVWK zich zullen inspannen om te komen tot een beheercollectief in de Krimpenerwaard.

Inrichting 

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard de peilen heeft bepaald, kan snel worden begonnen met de inrichting van het nieuwe natuurgebied. "Dit gebied is het waard om te gaan voor meer biodiversiteit in combinatie met natuurinclusieve landbouw. Het is hier prachtig, en daar willen we samen met de andere partijen hard aan werken.'

De verwachting is dat het beheercollectief in 2020/2021 operationeel zal zijn.