De Elfenbaan wordt bijenparadijs

Fotografie: Wendy van Bree | Idde Lammers Fotografie: Wendy van Bree | Idde Lammers
  • Nieuws
  • De Elfenbaan wordt bijenparadijs
donderdag 1 november 2018

Vermeulen Groep en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaan zich de komende twee jaar samen inzetten voor de wilde bij op de Elfenbaan. Het doel van de samenwerking is het creëren van een ideale leefomgeving voor de bijen in dit natuurgebied waardoor het een jaarrond bijenparadijs wordt.

Fotografie: Wendy van Bree | Idde Lammers Fotografie: Wendy van Bree | Idde Lammers
De samenwerking met de Vermeulen Groep is goed nieuws voor de wilde bij! Samen creëren we een plek waar bijen zich het hele jaar door thuis voelen.
Arjan van den Heuvel, regiohoofd Kuststreek Stichting Het Zuid Hollands Landschap

De Elfenbaan is een langgerekt natuurgebied langs de N11 tussen Zoeterwoude en Bodegraven, in totaal 20 kilometer lang en 100 meter breed. Het gebied heeft een belangrijke functie binnen de Provincie Zuid-Holland, het vormt namelijk een belangrijke schakel tussen verschillende natuurgebieden. Hierdoor kunnen verschillende dieren zich verplaatsen tussen de Reeuwijkse Plassen en het Vlietland. Vermeulen Groep en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaan samen dit waardevolle gebied verder inrichten en optimaliseren als leefgebied voor de wilde bij.

Samenwerking

Door het combineren van onze gezamenlijke kennis en kunde, kunnen we ons nog beter inzetten voor de wilde bij. “Dat is goed nieuws voor de wilde bij, de soort heeft het momenteel erg zwaar in Nederland” zegt regiohoofd Arjan van den Heuvel van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die erg verheugd is met de samenwerking. Door het aanplanten van kruidenstruiken en wilgen, maar ook het maken van hoopjes zand wordt een zogeheten kralenketting met bijen idylles gevormd, waardoor deze soort van geschikt naar geschikt gebied kan vliegen en er jaarrond voedsel in het gebied is.

Vermeulen Groep

Vermeulen Groep is al bijna 45 jaar actief in onder andere het groenonderhoud, en zeer betrokken bij duurzaam beheer van groen. De Elfenbaan bevindt zich naast gebieden waar zij al heel veel doen aan ecologisch berm- en groenbeheer. Het gebied grenst aan de N11 waar zij in opdracht van Rijkswaterstaat de bermen maaien volgens de Jumping Green methode, een methode waarbij bermen gefaseerd gemaaid worden en waar sinus maaien wordt toegepast. Door de toepassing van beide methoden ontstaan in de bermen allerlei hoogtes en luwtes, waarin vogel, vlinders en insecten zich kunnen verschuilen en waar ze constant voedsel vinden, nesten bouwen, rupsen en jongen groot brengen en overwinteren. 

Geniet van de natuur in Zuid-Holland

Natuur is schaars in onze provincie, daarom is het van groot belang dat we goed voor onze natuurgebieden zorgen. Dit kunnen we doen dankzij onze Beschermers, donateurs, Groene Partners en door samenwerking met het bedrijfsleven, zoals met de Vermeulen Groep. Wilt u ook een steentje bijdragen aan de natuurbescherming in Zuid-Holland?

Help mee met uw bedrijf

De samenwerking met de Vermeulen Groep is goed nieuws voor de wilde bij! Samen creëren we een plek waar bijen zich het hele jaar door thuis voelen.
Arjan van den Heuvel, regiohoofd Kuststreek Stichting Het Zuid Hollands Landschap