Nieuwe kudde nodig in de Duinen van Oostvoorne

Exmoor pony's Exmoor pony's
  • Nieuws
  • Nieuwe kudde nodig in de Duinen van Oostvoorne
donderdag 7 februari 2019

De Duinen van Oostvoorne worden begraasd door Galloway runderen en pony’s. Tot voor kort hadden we een trouwe kudde IJslandse pony’s die ons sinds de jaren ‘90 jaarrond mee hielpen bij het voorkomen van verruiging en verbossing van de duinen. Zij zijn inmiddels bijna allemaal overleden, op een mooie leeftijd.

Exmoor pony's Exmoor pony's
Door de begrazingsmix van Galloway runderen en Exmoor pony's krijgen veel verschillende bloemen en planten een kans in de Duinen van Oostvoorne.
Boswachter Mirjam, Zuid-Hollands Landschap

Snel een nieuwe kudde
Het is belangrijk dat we snel een nieuwe kudde kunnen aankopen want de duinen verruigen en verbossen in rap tempo zonder hun hulp. De Galloway runderen alleen zijn onvoldoende in staat om het duingebied open te houden. Samen met pony’s lukt dit wel. We kiezen daarom bewust voor twee soorten grazers in de duinen omdat ze beide een andere manier van grazen hebben. De pony’s zijn dol op korte kruiden en grassen in de duinen in tegenstelling tot de Galloway runderen. Zij kiezen vooral voor hoge kruiden en struwelen. Dat zorgt voor heel veel variatie, wat ontzettend belangrijk is in dit gebied. 

Wat hebben we nodig
Niet zomaar elk paard is geschikt voor begrazing in de duinen, bepaalde kenmerken zijn belangrijk voor deze specifieke taak:

  • De kudde moet zelfvoorzienend en publieksvriendelijk zijn
  • Goed kunnen overleven in een minder voedingsrijk (schraler) gebied

Daarom willen we heel graag starten met een kudde van 10 Exmoor pony’s, één van de laatste rassen die direct afstammen van het wilde paard. Daardoor zijn zij bij uitstek geschikt voor het leven in de duinen.

Iedere donatie brengt een nieuwe kudde een stap dichterbij. Help je ook mee?
Doneer voor de kudde

Door de begrazingsmix van Galloway runderen en Exmoor pony's krijgen veel verschillende bloemen en planten een kans in de Duinen van Oostvoorne.
Boswachter Mirjam, Zuid-Hollands Landschap