Goed Geld Gala 2018

Foto: Nationale Postcode Loterij, Roy Beusker & Susanne Kuipers
vrijdag 16 februari 2018

Op donderdag 15 februari 2018 vond het Goed Geld Gala 2018 plaats. De Nationale Postcode Loterij steunt LandschappenNL met 13,5 miljoen euro dit jaar! Dat is fantastisch nieuws voor natuur en landschap in Nederland.

Foto: Nationale Postcode Loterij, Roy Beusker & Susanne Kuipers

Dit jaar kon de Nationale Postcode Loterij ruim 357 miljoen euro verdelen onder goede doelen, een aanzienlijk bedrag komt ten goede aan de natuur in Nederland, dankzij de 2,9 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij!

Directeur Hank Bartelink van Landschappen NL ontving namens de twaalf Provinciale Landschappen en acht stichtingen landschapsbeheer 13,5 miljoen euro tijdens het Goed Geld Gala 2018.

Deelnemers bedankt

De provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor de bijdrage van 13,5 miljoen euro. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel. 

Projecten

Dankzij de fantastische bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zijn wij in staat om belangrijke projecten uit te voeren in de provincie Zuid-Holland waarmee we natuur steeds een beetje mooier maken.

Wilde Bijenlinie

Een bijzonder project is de Wilde Bijenlinie. De wilde bij en andere insecten staan onder druk en daar maken we ons met z'n allen enorm zorgen over. Zonder insecten komt ons ecosysteem in gevaar. De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Door de realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen we de bij én vergroten we het besef dat de wilde bij onmisbaar is voor het Nederlandse ecosysteem.

In 2018 pakken we door voor de wilde bij en de andere insecten. Zo is er op 9 en 10 maart een speciale Bijenwerkdag. We delen snel de locaties waar je aan de slag kunt in Zuid-Holland. Op 21 en 22 april dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek met de Nationale Bijentelling. Meer informatie hierover is te vinden op:

Website Nederland Zoemt