Goed Geld Gala 2019

Beeld NPL: Ron Beusker Beeld NPL: Ron Beusker
dinsdag 5 maart 2019

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Op maandag 4 maart vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van € 370.671.940,- kan schenken aan 106 goede doelen.

Zeer dankbaar

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt ons in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. We kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

Projecten

Dankzij de fantastische bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zijn wij in staat om belangrijke projecten uit te voeren in de provincie Zuid-Holland waarmee we natuur steeds een beetje mooier maken. Hieronder lichten we twee projecten uit.

Bezoekerscentrum Tenellaplas

Ons bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje wordt komend jaar vernieuwd & verduurzaamd dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij. We gaan het bezoekerscentrum energieneutraal maken en de inrichting van het bezoekerscentrum wordt geupdatet. Met een flexibel in te richten tentoonstellingsruimte zijn we in staat om vaker te wisselen qua informatie en wordt het nóg leuker voor bezoekers om regelmatig te komen kijken. Daarnaast richting we op ons vernieuwing van activiteiten rondom het centrum waarmee we de natuurbeleving van bezoekers willen vergroten. 

Voor de wilde bij en alle insecten

En we pakken door voor de wilde bij en alle andere insecten in Zuid-Holland. Zonder insecten komt ons ecosysteem in gevaar. De wilde bij en alle andere insecten zijn echt onmisbaar voor ons ecosysteem. Daarom gaat Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ook dit weer weer extra hard voor ze aan de slag met dank aan de Nationale Postcode Loterij. We leggen speciale bijenplekken aan in onze gebieden en zorgen dat deze goed onderhouden worden zodat de insecten voldoende voedsel en nestelgelegenheid hebben om te overleven. Zo dragen we bij aan een Wilde Bijenlinie waarmee we steeds meer natuurgebieden op elkaar aansluiten.