Haagse Plein kleurt groen dankzij petitie ‘Code Rood’

Foto cheque: Marten van Dijl Foto cheque: Marten van Dijl
  • Nieuws
  • Haagse Plein kleurt groen dankzij petitie ‘Code Rood’
woensdag 1 november 2017

Op 31 oktober 2017 overhandigden Lodewijk Hoekstra, ambassadeur voor een groener Nederland en Hank Bartelink van LandschappenNL 22.675 handtekeningen aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland.

Foto cheque: Marten van Dijl Foto cheque: Marten van Dijl

Naar aanleiding van Duits onderzoek dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen, was voor Lodewijk de maat vol. Samen met verschillende natuurorganisaties, waaronder de Vlinderstichting, Vogelbescherming, NatuurmonumentenIVN en het Wereld Natuur Fonds, werd snel het initiatief genomen voor een petitie. Deze petitie, ‘code rood voor natuur’ genaamd, werd al gauw opgepikt door vele natuurliefhebbers en vraagt het kabinet om werk te maken van een gezonde leefomgeving en een rijke natuur. 

De aanbieding van de petitie werd voorafgegaan door een publieksactie. Op het Plein kwamen tientallen mensen samen van vele groene organisaties, vergezeld door planten en bloemen, om politiek Den Haag te vergroenen. LandschappenNL-directeur Hank Bartelink: “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen en organisaties er blijk van geven zich zorgen te maken over de insecten en over de biodiversiteit. Diverse Kamerleden ondersteunen de opvatting van LandschappenNL dat een rijke natuur ons allemaal aangaat en dus partijpolitiek overstijgt”.

Onder andere Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Esther Ouwehand, Frank Wassenberg (beide Partij van de Dieren), Rik Grashoff (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Dion Graus (PVV) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) namen de petitie in ontvangst.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot ondersteunde de oproep van harte: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 2 miljard die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur”.

William Moorlag van de PvdA sloot zich hierbij aan: “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. De oproep van de heer Geurts (CDA) om te beginnen in de achtertuin wil ik graag breder trekken naar de landbouw. Het verlies aan biodiversiteit is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”.