Meer weidevogelgebied in de Krimpenerwaard

Foto: Marcel van Kammen - Grutto Foto: Marcel van Kammen
  • Nieuws
  • Meer weidevogelgebied in de Krimpenerwaard
dinsdag 29 maart 2016

Het Zuid-Hollands Landschap heeft het weidevogelgebied in de Krimpenerwaard met drie hectare vergroot. In ruil voor financiële steun bij deze aankoop kan een bedrijf uit Lisse uitbreiden op voormalige grond van het Zuid-Hollands Landschap.

Foto: Marcel van Kammen - Grutto Foto: Marcel van Kammen

De ruil werd bekend gemaakt tijdens een bezoek van Statencommissie Duurzame Ontwikkeling aan de Krimpenerwaard. Ook de provincie Zuid-Holland is blij met de samenwerking en zorgde voor de benodigde toestemming. “Dit is innovatief natuurbeheer in optima forma,” stelt Han Weber, groengedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Ondernemers, overheid en natuurbeheerders helpen elkaar zodat iedereen er beter van wordt.” De ondernemer profiteert, de natuur profiteert maar ook de belastingbetaler. “Er komt geen cent provinciale subsidie aan te pas. Aan dit soort initiatieven werk ik graag mee.”

Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap: “Het grondbedrijf AW-Groep in Lisse kan zijn bedrijf nu uitbreiden op een aangrenzende groensnipper die van ons was, ongeveer een halve hectare groot. In ruil gaven zij financiële steun bij een strategische aankoop van drie hectare midden in een waardevol en beschermd weidevogelgebied.” De hulp van AW-Groep betrof één derde van het totaal benodigde bedrag. De rest is opgebracht door de achterban van het Zuid-Hollands Landschap.

Dubbele winst

De aangekochte percelen liggen in het door het Zuid-Hollands Landschap beschermde Oudeland bij Ouderkerk aan den IJssel in de Krimpenerwaard. Zowel de economie als de natuur profiteert, bevestigt Houtzagers. “Dit is een geliefd en oer-Hollands cultuurlandschap en ook een onmisbaar broed- en foerageergebied voor weidevogels.” Het weidse landschap trekt naast weidevogels ook veel fietsers, wandelaars en kanovaarders die komen genieten. “En dat is dus goed voor de lokale economie.”

Daarnaast zijn er voldoende grote rustgebieden waar de natuur zich onder de hoede van het Zuid-Hollands Landschap positief ontwikkelt. Zo groeit sinds enkele jaren de broedpopulatie zwarte sternen weer en is de vroeger zo zeldzame witte reiger heel gewoon geworden. Ook de populatie van het ‘nationale zorgenkindje’ de grutto is door de verbeterde omstandigheden in de Krimpenerwaard weer stabiel.