Nieuwe aankoop: 3 hectare erbij langs de Diefdijk!

Foto: Harry Bunk Foto: Harry Bunk
  • Nieuws
  • Nieuwe aankoop: 3 hectare erbij langs de Diefdijk!
woensdag 2 mei 2018

Het Zuid-Hollands Landschap heeft ruim drie hectare grond gekocht langs de Diefdijk in Leerdam. Hiermee komt de verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Schaayk steeds dichterbij. Voor de bedreigde kamsalamander is dat een belangrijke ontwikkeling, want hun leefgebied wordt daarmee groter en robuuster. De uitbreiding is mogelijk dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij en onze trouwe Beschermers.

"Langs de Diefdijk beheren we mooie, gevarieerde natuur", vertelt bowachter René Garskmap met gepaste trots. "Vanaf de dijk zie je de gebieden liggen: Schaayk, het Schoonrewoerdse WielSonsbrug en De Waai. Vooral de kleinschaligheid valt op. Bloemrijke graslanden, fruitboomgaarden, hakhoutpercelen en griendjes wisselen elkaar af." 

Oprukkende kamsalamander

"In de poelen die we hier gecreëerd hebben, zie je dat de amfibieën weer terugkomen. Langs de oevers zetten heikikkers en rugstreeppadden hun eitjes al af. Als de vegetatie zich nog wat meer ontwikkeld heeft, dan gaan de bedreigde kamsalamanders zich hier ook echt thuisvoelen." Het afplaggen van de grond en het verbreden van de slootkanten heeft het plantenleven ook een impuls gegeven. Bijzondere soorten als moeraskartelblad, vleeskleurige orchis en waterviolier doen het goed in dit rivierengebied.

Volhouden en doorpakken

Sinds 2008 heeft het Zuid-Hollands Landschap meer dan tien percelen aangekocht langs de Diefdijk. Voor het aankopen en inrichten van deze gronden is geen overheidssubsidie beschikbaar, omdat deze buiten de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) vallen. Daarom zijn we afhankelijk van donateurs en sponsoren om deze groene parels veilig te stellen voor de toekomst.

Natuur beschermen doe je samen

Heb je hart voor de omgeving en draag je graag bij aan het behouden van natuur en landschap bij jou in de buurt? Meld je dan aan als Beschermer van het Zuid-Hollands Landschap en profiteer van vele voordelen.
Ook Beschermer worden