Nieuws

donderdag 3 december
Waardevol werk: vogels tellen
Monitoren - oftewel: per gebied planten en dieren in kaart brengen is belangrijk werk. Vrijwilligers zoals Hans op den Dries verzorgen een groot deel van deze tellingen. Dankzij hun nauwkeurige werk kan het Zuid-Hollands Landschap maatregelen nemen om planten en dieren te beschermen.
Vandaag zijn vier galloway-runderen losgelaten in de Duinen van Oostvoorne. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de jonge dieren kunnen aankopen mede dankzij een bijdrage van Ladies' Circle 40 Voorne. De vier galloways zijn een welkome aanvulling op de oude kudde. Samen met de pony’s houden ze de duinen open en komen ze op plekken waar de boswachters zelf moeilijk kunnen komen.
In ons natuurgebied Vinetaduin in Hoek van Holland gebeurt momenteel iets heel bijzonders: een Duitse telefoonbunker uit 1943 wordt getransformeerd tot een vakantiehuis. Het gaat om de pilot van Cocondo, een concept waarmee oude bunkers langs de kust op duurzame en ecologische wijze worden getransformeerd tot een netwerk van betekenisvolle verblijfplaatsen. Per plek afgestemd op de bunker, natuur en gebruiker.
Door corona beseffen we nog eens extra hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Zeker in Zuid-Holland, waar per inwoner maar weinig groen beschikbaar is. We zijn er dan ook op trots op dat we dit jaar bijzondere natuurgebieden in stand konden houden en verbeteren, dankzij onze Beschermers (vaste donateurs), vrijwilligers en sponsoren.
Nederland koerst af op lege weilanden zonder weidevogels. Om de weidevogels te beschermen en te voldoen aan de internationale verplichtingen, zijn harde maatregelen en extra middelen hard nodig. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat beschreven in het Aanvalsplan grutto dat afgelopen woensdag werd aangeboden aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
vrijdag 13 november
Column: Winterslaap
Mirjam Eikelenboom is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
Twee jaar geleden hebben agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers samen met de provincie Zuid-Holland het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. De ambitie van dit plan is dat er over zes jaar weer een grote, gezonde groep weidevogels leeft in Zuid-Holland. We zijn blij dat de provincie Zuid-Holland 1,4 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor activiteiten in 2021.
In heel Nederland in vier jaar tijd 10 miljoen bomen planten. Dat is het doel van Plan Boom en iedereen kan daaraan bijdragen. Zo heeft Plan Boom nu een Boompjes voor beginners-pakket ontwikkeld met drie inheemse boompjes. Gemakkelijk online te bestellen en thuis afgeleverd. Zo kunnen ook mensen zonder groene vingers meedoen om Nederland groener, mooier en gezonder te maken.
In de Nespolder in de Krimpenerwaard is met de realisatie van het Natuurnetwerk een waardevol moerasgebied ontstaan. Dit najaar voeren we een aantal werkzaamheden uit om de omvang van dit moerasgebied te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.
Deze week hebben Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Westvoorne, Eneco en Vattenfall het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne (kortweg: het Natuurfonds) gelanceerd. Vanuit dit fonds wordt geïnvesteerd in de natuur op Westvoorne in de omgeving van het nieuwe windpark op de Slufterdam.