Nieuws

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.
woensdag 15 februari
Ontdek de stinsenplanten
De stinsenplant, aankondiger van het voorjaar. Het zijn een van de eerste planten die elk voorjaar tot bloei komen, ook dit voorjaar zijn stinsenplanten weer volop aanwezig in het Zuid-Hollands Landschap.
Vind jij dat natuur ook een stem moet krijgen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart? Vul dan het Groen Kieskompas in en ontdek welke partijen het beste aansluiten bij jouw opvattingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw.
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 1,7 miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Dit is fantastisch nieuws voor de bedreigde wilde bij. Daarnaast steunt de Postcode Loterij met 13,5 miljoen euro natuur en landschap in Nederland.
Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft afgegeven voor de bouw van 35 strandhuisjes in Kijkduin. Eind 2016 riepen de organisaties de gemeenteraad op om het College van B&W terug te fluiten en de afgegeven vergunning te heroverwegen. Omdat de gemeenteraad niets met die oproep heeft gedaan vechten de natuurorganisaties de vergunning nu aan via een bezwaar.
Maarten van der Valk is assistent regiohoofd van het Zuid-Hollands Landschap in de regio Eilanden. Samen met zijn collega's houdt hij een column bij in de Brielsche Courant. Iedere week laat een van onze boswachters zijn licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
Vogelgriepvirus H5N8 heeft de afgelopen maand flink huisgehouden in Nederland. De Vogelbescherming pleit voor een degelijk onderzoek naar de oorzaak en verspreiding van de vogelgriep.
woensdag 25 januari
Column: Meten is weten
Jan Alewijn Dijkhuizen is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Samen met zijn collega's houdt hij een column bij in de Brielsche Courant. Iedere week laat een van onze boswachters zijn licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
De groenste politicus van het jaar (2016) Rik Grashoff geeft openhartig antwoord op groene vragen van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Het GroenLinks Tweede Kamerlid trekt op een positieve manier de aandacht als het gaat om thema’s als natuur, landschap en weidevogels in Nederland. Binnen zijn eigen partij staat hij op plek 5 van de kandidatenlijst. LandschappenNL feliciteert hem met deze plaats.