Nieuws

Eind juli zijn er flink wat dode vogels gevonden op het Natuureiland Sophiapolder. Alles wees erop dat het ging om botulismevergiftiging. Het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat hebben snel ingegrepen en het lijkt erop dat de uitbraak van botulisme vrijwel ten einde is. Vanaf woensdag 10 augustus is het gebied weer open voor het publiek!
Afgelopen weekend zijn er dode vogels op het natuureiland Sophiapolder aangetroffen waarvan wordt aangenomen dat het om botulismevergiftiging gaat. Het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat doen er alles aan om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen. Het natuureiland Sophiapolder in de Noord bij Hendrik Ido-Ambacht is een prachtig natuureiland waar vele vogels bij laag water foerageren.
Met het voorgenomen besluit om de loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte: Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet, het openstellen van de markt voor ook buitenlandse loterijen, non-profit èn commercieel, bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties.
De molenaars en vrijwilligers van Boezemmolen No. 6 hebben een succesvolle inzamelingsactie gehouden voor een nieuw scheprad. Ze lieten de molen 24 uur achter elkaar draaien, waarbij iedere draaiminuut gesponsord kon worden. Dit heeft in totaal 5.625 euro opgeleverd. Samen met de opbrengst van de textielinzamelingsactie van Sympany is het geld voor het scheprad bijeen. Bedankt voor alle steun en donaties!
Het Zuid-Hollands Landschap heeft begin maart tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide. De voormalige productie-rietvelden voegen we toe aan de bestaande natuur die we daar al in bezit hebben. De aankoop is gefinancierd met donaties en erfenissen van onze 50.000 Beschermers.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft het weidevogelgebied in de Krimpenerwaard met drie hectare vergroot. In ruil voor financiële steun bij deze aankoop kan een bedrijf uit Lisse uitbreiden op voormalige grond van het Zuid-Hollands Landschap.
In het Leeuwenhorstbos bij Noordwijkerhout is het Zuid-Hollands Landschap volop aan het werk om het landgoed haar allure terug te geven. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de Koepelberg en de Spiegelvijver. Bezoekers kunnen hier tijdelijk overlast van ervaren.
donderdag 21 januari
Bescherm de kust
Het Zuid-Hollands Landschap is verheugd met de toezegging van minister Schultz van Infrastructuur om het bouwverbod te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten. Die moet bescherming bieden aan de gehele kuststrook in Nederland. Het vurige debat vandaag in de Tweede Kamer en vele duizenden handtekeningen van mensen die de kust ongerept willen houden, brachten de minister tot een nieuwe inzicht.
woensdag 6 januari
2016: Wij gaan er voor!
Nu het nieuwe jaar begonnen is, kijken we graag vooruit met iedereen die ons werk voor de natuur steunt. Hieronder lees je welke ambities het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2016.
De werkzaamheden aan het groen op Landgoed Ockenburgh zijn zo goed als klaar. Op het voor publiek toegankelijke landgoed zijn de bomen, gazons en wandelpaden hersteld of opnieuw aangelegd.