Nieuws

De molenaars en vrijwilligers van Boezemmolen No. 6 hebben een succesvolle inzamelingsactie gehouden voor een nieuw scheprad. Ze lieten de molen 24 uur achter elkaar draaien, waarbij iedere draaiminuut gesponsord kon worden. Dit heeft in totaal 5.625 euro opgeleverd. Samen met de opbrengst van de textielinzamelingsactie van Sympany is het geld voor het scheprad bijeen. Bedankt voor alle steun en donaties!
Het Zuid-Hollands Landschap heeft begin maart tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide. De voormalige productie-rietvelden voegen we toe aan de bestaande natuur die we daar al in bezit hebben. De aankoop is gefinancierd met donaties en erfenissen van onze 50.000 Beschermers.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft het weidevogelgebied in de Krimpenerwaard met drie hectare vergroot. In ruil voor financiële steun bij deze aankoop kan een bedrijf uit Lisse uitbreiden op voormalige grond van het Zuid-Hollands Landschap.
In het Leeuwenhorstbos bij Noordwijkerhout is het Zuid-Hollands Landschap volop aan het werk om het landgoed haar allure terug te geven. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de Koepelberg en de Spiegelvijver. Bezoekers kunnen hier tijdelijk overlast van ervaren.
donderdag 21 januari
Bescherm de kust
Het Zuid-Hollands Landschap is verheugd met de toezegging van minister Schultz van Infrastructuur om het bouwverbod te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten. Die moet bescherming bieden aan de gehele kuststrook in Nederland. Het vurige debat vandaag in de Tweede Kamer en vele duizenden handtekeningen van mensen die de kust ongerept willen houden, brachten de minister tot een nieuwe inzicht.
woensdag 6 januari
2016: Wij gaan er voor!
Nu het nieuwe jaar begonnen is, kijken we graag vooruit met iedereen die ons werk voor de natuur steunt. Hieronder lees je welke ambities het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2016.
De werkzaamheden aan het groen op Landgoed Ockenburgh zijn zo goed als klaar. Op het voor publiek toegankelijke landgoed zijn de bomen, gazons en wandelpaden hersteld of opnieuw aangelegd.
Begin juni heeft een groep werknemers van APM Terminals Maasvlakte II hard gewerkt in natuurgebied de Holle Mare nabij Zwartewaal. De stoere mannen en vrouwen van het containeroverslagbedrijf hebben op hun vrije dag veerasters vervangen in ‘hun’ natuurgebied.
De komende maanden wordt fors geïnvesteerd in het landschap van de Krimpenerwaard. Met ruim vijf ton uit het Streekfonds Krimpenerwaard kunnen verschillende organisaties – waaronder het Zuid-Hollands Landschap – in totaal zestien projecten uitvoeren. Van het beleefbaar maken van gebieden, het vergroten van de biodiversiteit tot het herstellen van kleine landschapselementen.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen uit handen van Rijkswaterstaat om een klein stukje van de Elfenbaan bijvriendelijk te kunnen inrichten en beheren.