Nieuws

De komende maanden wordt fors geïnvesteerd in het landschap van de Krimpenerwaard. Met ruim vijf ton uit het Streekfonds Krimpenerwaard kunnen verschillende organisaties – waaronder het Zuid-Hollands Landschap – in totaal zestien projecten uitvoeren. Van het beleefbaar maken van gebieden, het vergroten van de biodiversiteit tot het herstellen van kleine landschapselementen.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen uit handen van Rijkswaterstaat om een klein stukje van de Elfenbaan bijvriendelijk te kunnen inrichten en beheren.
Het Zuid-Hollands Landschap onderzoekt samen met Eneco en Nuon, de initiatiefnemers van Windpark Slufterdam, hoe zij het natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van het windpark op de Rotterdamse Maasvlakte kunnen versterken. Hiertoe hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor een jaar waarin de partners ook kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over windenergie.
donderdag 15 januari
Uitbreiding polder De Nesse
Het Zuid-Hollands Landschap heeft in polder De Nesse bij Ouderkerk aan den IJssel twee graslandpercelen van in totaal 2,2 hectare verworven. Het zijn ontbrekende schakels in de polder die al grotendeels in ons bezit is.
Fietsers ervaren al jaren het gemak van het fietsknooppuntennetwerk om mooie routes uit te stippelen. Waarom bestaat er voor wandelaars geen vergelijkbaar systeem? Met die simpele vraag is het in 2008 begonnen...
Afgelopen zaterdag werd tijdens de Leidse Hooidagen een bijzondere samenwerking bezegeld. Het ROC Leiden, GAAGA architecten, de gemeente Leiden en het Zuid-Hollands Landschap gaan samenwerken aan de realisatie van ’t Bijenhoff in de Oostvlietpolder.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft de meest noordelijke polder van Polders Poelgeest aangekocht. Dit natuurgebied ligt in de buurt van Leiden en Oegstgeest en kan nu als één geheel worden beheerd.
Onder grote belangstelling werd afgelopen weekend een nieuwe bijenstal geopend in ’t Vogelhoff aan de rand van Leiden. De stal is bijzonder omdat het via crowdfunding tot stand is gekomen en bestaat uit duurzaam gewonnen hout. De stal biedt beschutting aan tienduizenden bijen, zodat deze bestuivers hier veilig kunnen overwinteren.